Ordlista

Topplistor på förstasidan

På startsidan på Morningstar.se finns åtta topplistor med tio fonder som är extrema på något sätt, som visas omväxlande. För att undvika upprepning visas bara en fondklass för varje fond. Urvalet är samma som i Morningstars fondindex, i korthet att det i första hand är den fondklass som är valbar hos PPM, i andra hand den äldsta fondklassen, i tredje hand den som har andelskurs i svenska kronor.


"Senaste förvaltarbyte" visar alla ändringar av informationen om ansvariga förvaltare, även till exempel om ytterligare en person registrerats som medförvaltare och alla tidigare personer är kvar. "Snitt-P/E-tal aktier" gäller innehaven i den senaste rapporterade portföljen med innehav, samt P/E-tal baserat på historiska vinster vid denna tidpunkt.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies