Ordlista

Portföljhanteraren Ändra

På sidan ”Ändra” kan du se, ändra, lägga till eller ta bort transaktioner i en portfölj. Alla registrerade transaktioner i en viss fond visas i tabellen nertill, om du klickar till vänster om fondens namn.

Om du vill lägga till ett innehav enbart med hjälp av summa anskaffningsvärde och totalt antal andelar (utan att lägga in alla historiska transaktioner), så börja med att markera fonden och radera andelskursen -- skriv därefter in (a) ditt totala antal Andelar i fonden, samt (b) summa anskaffningsvärdet som Belopp. Spara genom att klicka på "Lägg till transaktionen". Kursen blir då ditt genomsnittliga anskaffningsvärde per andel.

Notera att syftet med portföljhanteraren främst är att användaren ska kunna strukturera information om fonder. Dels få snabbare uppdatering av värdeutvecklingen, dels få överblick över fondsparande som kanske finns hos flera fondbolag och mellanhänder. Men för att få exakt information om detaljerna i ett fondsparande på ett enda ställe är det normalt bättre att hämta information direkt där.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings