Månadssparandet håller vad det lovar

För den som månadssparar i fonder har årets uppgång på Moskvabörsen inte betytt särskilt mycket för plånboken. Den snabba uppgången i våras betydde högt pris på fondandelar, som sedan tappat fart. Europaspararen däremot fick billiga andelar i våras - och det betalar sig nu.

Kristina Kamp 1999-12-13 | 0:00
Facebook Twitter LinkedInRoburs Rysslandfond, som fram till sista november stigit med 54 procent- har gett månadsspararen 12 procents värdeökning på insatta pengar. Europaspararen som sparat sedan årsskiftet hade vid samma tidpunkt en värdeökning på 17,5 procent. Månadsspararens ökning var 13,5 procent, trots att spartiden egentligen bara är hälften så lång.

Jämnar ut toppar och dalar

Lite förvånande siffror kan tyckas. Men egentligen visar det bara att månadssparandet håller vad det lovar. Det är ett säkrare sparande som jämnar ut toppar och dalar när kurserna åker upp och ner. Som månadssparare ska du därför inte titta allt för mycket på alla fondtabeller som talar om årets värdeökning i olika fonder. De siffrorna gäller ju inte dig. Står det att den fond du sparat i gått upp med 50 procent så handlar det bara om värdeökningen från årsskiftet, d v s om du satte in alla pengarna då.

Månadssparande sprider risken

Är börsuppgången rak och jämnt fördelad över året ska månadsspararen, som sätter in pengar i en lika jämn takt under årets alla månader, rimligtvis ha tjänat in åtminstone halva värdeökningen. Men så enkelt är det inte heller. För fondkurser är sällan raka. Vi köper fondandelar till den dagskurs som gäller. Ibland är andelarna billiga, ibland kostar de mer. Det är månadssparandets stora fördel. Du sprider automatiskt risken. I fondreklamens värld brukar kurvorna se ut som ett U eller ett V. Det betyder att du köper billiga andelar i början av ditt sparande. Sedan stiger kurserna igen. Som månadssparare har du tjänat en extra hacka genom att handlar billiga andelar under resans gång.

Inte alltid en bra affär

Men det är inte alltid det slår så väl ut. Har du otur går kurvorna åt fel håll. Förra året fick de som månadssparade i svenska aktiefonder bara två procents värdeökning på sina pengar, samtidigt som börsen gick upp med 11 procent. Under våren gick börsen bra - och andelarna blev dyra att köpa. På hösten rasade det mesta, och även om börsen återhämtade sig de sista månaderna så blev månadssparandet totalt sett en dålig affär jämfört med en engångsinsättning i början av året. Samma sak gäller för de ryska fonderna i år. Börskuserna steg brant i våras för att sedan mattas av och bli allt ryckigare. För Europafonderna ser kurvorna däremot ut precis som de ska för att månadsspararen ska göra en god affär. Ända fram till i september stod de flesta Europafonderna och stampade. Sedan dess har det gått uppåt. Billiga andelar har stigit i pris.

Titta på kurvan på värdeutvecklingen

Snabbkollen på ditt eget månadssparande gör du ganska enkelt genom att titta på hur kurvan för värdeutvecklingen ser ut. Snabba uppgångar följt av segdragna nergångar ska du akta dig för. Då har du troligen gjort en sämre affär än om du satt in alla pengar på en gång. Långsamt fallande kurvor som sedan snabbt vänder spikrakt upp passar betydligt bättre. Då har du handlat på rea flera månader i rad.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kristina Kamp

Kristina Kamp  - Pensionsekonom på Minpension.se, som är en oberoende tjänst för att hjälp svenska folket få överblick över sitt pensionssparande.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar