Dags öka månadssparandet

De senaste 5 åren har insättningar varje månad i aktiefonder givit dålig avkastning. Men nu, efter börsraset, är det dags att öka månadssparandet.

Jonas Lindmark 2001-10-04 | 0:00
Facebook Twitter LinkedInGeneralindex, som mäter genomsnittet för aktierna på Stockholmsbörsen, har de senaste fem åren stigit 60 procent. Men om du för fem år sedan hade börjat månadsspara i en fond som följt börsens utveckling, så har du i dag förlorat 7,5 procent av insättningarna.

Nästan lika illa är det om du hade valt en globalfond, som följt världsindex. Enligt MSCI har världens aktier de senaste fem åren i snitt stigit 91 procent, räknat i kronor. Men ett månadssparande som följt världsindex är i dag bara värt 13 procent mer än insättningarna.

Förklaringen är att både Generalindex och världsindex har legat högre än i dag de senaste två åren. Generalindex stod dubbelt så högt som i dag för nitton månader sedan och världsindex i kronor stod 31 procent högre än i dag för tretton månader sedan. Av 60 insättningar i Generalindex i exemplet ovan, har 38 gjorts när index var högre än nu. Och av 60 insättningar i världsindex är 28 förlustaffärer fram till idag (se ”Månadsspar 5 år, Generalindex” och ”Månadsspar 5 år, världsindex”, länkar till höger).

Dyrt oavsett hur man sparar

Den dystra lärdomen är att det är lika dyrt att köpa andelar i aktiefonder när börsindex står högt, oavsett hur man sparar. Rådgivare hos banker och försäkringsbolag brukar påstå att det är säkrare och ger högre avkastning om man månadssparar. ”Du tjänar både om börsen går upp och om den går ned” brukar det heta, med motiveringen att man får fler fondandelar om fondkurserna faller. Och visst är det sant att man troligen får ett halvbra resultat om man månadssparar (eftersom man köper både billigt och dyrt), men risken att förlora de pengar man sätter in på toppen är fortfarande lika stor.

Dessutom tar den som månadssparar precis lika stor risk med de pengar som redan är insatta som den som gjort en engångsinsättning. För när fondernas andelskurser faller, så faller de ju lika mycket, oavsett hur insättningarna är gjorda.

Binda kunderna

Den verkliga orsaken till att banker och försäkringsbolag argumenterar för månadssparande är främst att det är mycket lättare att övertala folk att sätta in ett litet belopp varje månad, men efter några år ger det lika stor vinst till fondbolaget. Dessutom är automatiska överföringar ett bra sätt att binda kunderna.

Samtidigt har rådgivarna förstås en poäng, nämligen att det är svårt att veta när börserna nått en topp eller botten, även om det syns tydligt i efterhand. Genom att månadsspara slipper du försöka att pricka rätt med en engångsinsättning.

Öka ditt månadssparande nu

Och nu, efter det senaste årets börsras, är det förstås bättre att månadsspara än före, eftersom man får fler fondandelar för pengarna. Du som redan månadssparar bör därför fundera på att den närmaste tiden öka ditt månadssparande i aktiefonder.

För även om det inte är säkert att den slutligen botten i börsutvecklingen är passerad, så har troligen nästan hela börsraset nu skett, vilket betyder att man genom att månadsspara kommer att köpa sina fondandelar till ett snittpris som ligger nära botten. Det betyder att om aktiekurserna faller ytterligare en bit det närmaste året så räcker det med att de återhämtar sig till dagens nivå för att avkastningen totalt sett ska bli positiv.

En viktig lärdom av de senaste åren är dock att, om aktiebörserna under en tid har stigit kraftigt, återigen minska sitt månadssparande eller flytta det från aktiefonder till räntefonder. Genom att vänta tills efter nästa börsras, som historiskt sett kommer med 2-3 års mellanrum, kan man få betydligt fler andelar i aktiefonder för pengarna.
Xköptips Xmånadssparande

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar