2003 bra år för aktiefonder

De flesta spådomar om framtiden är dystra. Men om rätt världsbild är att det finns en långsiktig trend i världsekonomin, så borde 2003 bli ett bra år för aktiefonder.

Jonas Lindmark 2002-12-13 | 10:55
Facebook Twitter LinkedIn

Fokus på framtiden är en trefaldig förbannelse för de som försöker byta till rätt fonder: (1) För att peka ut vinnarfonderna måste de spå rätt om framtiden. (2) Enbart ändringar av andra människors spådomar om framtiden räcker för att ge stora ändringar i fondkurserna. (3) Oväntade händelser gör ofta att alla spådde fel.

Även de professionella investerarna har samma problem. Nu i december är fokus sedan länge på nästa år och prognosmakarna har börjat försöka säga något klokt om år 2004. Den senaste månaden har jag läst ett stort antal försök att spå framtiden och jag häpnar framförallt över att de flesta har blivit så mycket mer pessimistiska jämfört med för ett eller två år sedan. Bara ett fåtal avviker och är optimister.

Avgörande val

Jag tror att det beror på att det finns ett avgörande val av världsbild. Vissa spåmän och spågummor ser den ekonomiska utvecklingen i världen som i grunden stabil, andra som instabil. Denna skillnad är förstås helt avgörande för hur svårt det är att spå framtiden. Jag tror att de två bilderna av världen ser ut ungefär så här:

Trend – Den globala ekonomin är mycket stor och komplicerad, vilket ger stabilitet och gör att även händelser som kan verka stora och viktiga får liten inverkan totalt sett. Pådrivande för tillväxt och utveckling är grundläggande krafter som globalisering, specialisering, generationsskiften, investeringar och uppfinningar. Tillfälligt kan både positiva och negativa händelser ge avvikelser, men utvecklingen dras mot trenden av ”automatiska stabilisatorer”, till exempel gör dåliga tider att människor anstränger sig mer, plus att dåliga tider ger lägre räntor och lägre skatter. Med tiden återvänder därför utvecklingen till den långsiktiga trenden. Ökad kunskap och ny teknik gör dessutom att vi människor har blivit allt bättre och snabbare att klara olika kriser.

Kaos – Den globala ekonomin har blivit allt mer känslig. Globalisering och specialisering gör att även små lokala händelser sprider sig som ringar på vattnet. Kedjereaktioner bildar ofta spiraler, både positiva och negativa. Under 1990-talet hamnade USA i en positiv spiral som drog med sig en stor del av världen uppåt, men samtidigt hamnade Japan i en negativ spiral som landet inte lyckats bryta. Världsekonomin är numera så känslig att negativa kedjereaktioner, till exempel krig och finansiella krascher, tyvärr inträffar allt oftare.

Valet mellan ”trend” och ”kaos” är också avgörande för hur sparandet bör se ut. Påståendet ”på lång sikt ger aktiefonder alltid högre avkastning” kräver en stark tro på en uppåtriktad trend, medan du som tror på en stor risk för negativa spiraler bör ha en stor andel räntefonder även i ditt pensionssparande.

Många bytt världsbild

Själv tror jag att rätt världsbild är en stabil global ekonomi som snart återvänder till trenden. Men många professionella spåmakare verkar ha bytt världsbild från trend till kaos. Tidigare trodde de flesta att världsekonomin skulle vända uppåt till en ny högkonjunktur redan i år. Men nu när det är uppenbart att så inte skett, så vågar de inte spå hög tillväxt vare sig nästa år eller 2004. Alternativt är förklaringen att de tidigare trodde att det fanns en positiv spiral som skulle ta ny fart uppåt, men nu förutspår de istället en långvarig negativ spiral.

De flesta ekonomer och analytiker är därför överens om att år 2003 blir ytterligare ett dystert år för den globala ekonomin, visserligen lite bättre än 2001 och 2002, men utan återgång till högkonjunktur. Hos vissa ökar optimismen en aning när det gäller år 2004, både i USA och Europa. Men ingen tror att Japan klarar att återvända till hög tillväxt de närmaste två åren.

Tillväxten i snitt 3,6 procent

För att få perspektiv på prognoserna är det viktigt att känna till att världens BNP-tillväxt sedan 1970 i snitt har varit 3,6 procent per år. En BNP-tillväxt i den globala ekonomin under 2,5 procent brukar anses som dålig, eftersom befolkningstillväxten är ungefär så stor. Världsbanken offentliggjorde i förrgår nya prognoser och efter en tillväxt på bara 1,1 procent förra året och 1,7 procent i år tror de att tillväxten fortsätter att ligga under snittet ytterligare två år (2,5 procent år 2003 och 3,1 procent 2004). OECD offentliggjorde sin senaste ”Economic Outlook” den 22 november och den är aningen mer pessimistisk (2,2 procent år 2003 och 3,0 procent 2004). Börsmäklarna brukar vara mer optimistiska, men USA:s största mäklarfirma Morgan Stanley spår att världsekonomin nätt och jämt lyckas ta sig tillbaka till den långsiktiga trenden om två år (global BNP-tillväxt 3,0 procent år 2003 och 3,9 procent 2004).

Personligen tror jag att återhämtningen kommer snabbare, redan hösten 2003 borde tillväxten öka kraftigt i både USA och Europa. Mitt huvudargument är helt enkelt att jag, som sagt, ser världen som i grunden stabil – det finns starka krafter i ekonomin som ger en återgång till en långsiktig uppåtgående trend. En allvarlig kris håller tillfälligt tillbaka tillväxten, men därefter kommer ett skutt uppåt.

Prognosmakarna verkar överens om att utvecklingen i USA blir avgörande för resten av världen. Som jag skrivit tidigare i höst (se ”Tre års baksmälla i USA räcker”, länk ovan till höger) så började den nuvarande lågkonjunkturen i USA redan tredje kvartalet år 2000. Tre års baksmälla tycker jag borde räcka för att hantera effekterna av de felaktiga beslut som togs under IT-bubblan, så uppgången kommer nästa höst.

Aktiefonder år 2003

Jag misstänker dessutom att en förklaring till att många ekonomer och mäklarfirmor nu ger försiktiga prognoser för nästa år är att de har varit för optimistiska om de senaste två åren. Så nu ger de prognoser i underkant för att inte göra samma misstag tre gånger i rad. Om jag har rätt så borde år 2003 därför bli ett bra börsår, för så snart det kommer tydliga tecken på att tillväxten tar rejäl fart i USA så borde de flesta aktiefonder stiga rejält.

Bakgrunden är att en stor del av den extrema börsnedgången sedan i mars (MSCI världsindex i kronor har rasat 32 procent på nio månader) rimligen beror på att prognosmakarna har lyckats ändra framtidsbilden även hos majoriteten av världens investerare. Så om år 2003 inte alls blir så dystert, utan inledningen av nästa högkonjunktur, då borde världsindex få en snabb återhämtning.
Xavkastning Xpersonligt Xköptips Xrisk

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar