Prova nya Lotsen

Den här veckan lanserar PPM sitt nya rådgivningsverktyg. En genomgång med ”Lotsen” kan ge både ett nytt perspektiv på fondvalet och en anledning att se över gamla PPM-val. Men den har även två stora nackdelar.

Jonas Lindmark 2005-12-15 | 13:21
Facebook Twitter LinkedIn
När Premiepensionsmyndigheten den här veckan lanserar ”Lotsen” så är utformningen ett bevis på att attityden till det aktiva fondvalet nu är annorlunda än hösten 2000, då det första PPM-valet skedde. Då påstods det vara viktigt att alla valde fem olika fonder och fokus i informationen låg till stor del på olika fondkategorier.

Nu har fokus flyttats till det som professionella investerare brukar kalla strategisk allokering, det vill säga fördelningen mellan aktier och räntebärande. Dessutom finns nu en bättre pedagogik för att hjälpa svenska folket att hamna på rätt risknivå (mer om innehållet finns i ”Nytt enkelt beslutsstöd hos PPM”, länk ovan till höger).

Banker och försäkringsbolag ställer ofta i sin rådgivning ett antal frågor av typen ”Brukar du gå mot rött ljus?” för att få fram vilket risktagande som passar en viss person, vilket i nästa steg ger ett förslag på fondportfölj. På presskonferensen i går berättade de ansvariga hos PPM att de först provade en sådan modell, där svaren på frågorna stoppas in i en ”svart låda” och ut kommer sedan ett förslag på risktagande. Men test i fokusgrupper har visat att många vill förstå processen och därför valde PPM att förenkla och låta var och en själv välja risknivå.

Illustrationer med kronor per månad

Det har blivit möjligt genom en ny typ av illustrationer som visar risknivån i form av tre möjliga pensionsutbetalningar: medelvärde, lågt utfall och högt utfall. Det är utmärkt att PPM-sparandet görs mer konkret genom att visa möjliga resultat i kronor per månad. Medelvärdet varierar beroende på ålder och inkomst, medan det låga utfallet stadigt avviker mer nedåt än det höga utfallet avviker uppåt.

Det sistnämnda beror på att PPM valt att varna för risken med aktiefonder genom att visa ett högt utfall som är mer sannolikt än det låga utfallet. Illustrationerna är baserade på 20.000 simuleringar och vid var femte simulering blir resultatet högre än det höga utfallet, medan resultatet bara blir lägre än det låga utfallet vid var tjugonde simulering. Gränserna ligger alltså, nedifrån räknat, vid 5 procent och 80 procent. Effekten är att den möjliga vinsten med att välja en stor andel aktiefonder ser mindre ut, medan risken att få ett dåligt resultat ser större ut. Enligt PPM beror detta på att syftet är att illustrera risk, inte att ge en prognos.

Lurar ungdomar och ger hög förvaltarrisk

Detta skapar dock en stor nackdel, nämligen att Lotsen kan få unga människor att underskatta hur mycket högre avkastning som aktiefonder troligen kommer att ge vid riktigt långsiktigt sparande. Redan om aktiefonder i snitt ger 2 procentenheter mer per år än räntefonder, så ger det en fördubbling av slutresultatet när pengarna har förvaltats i 35 år. Det syns inte i Lotsen.

Hög förvaltarrisk är en annan nackdel med de förslag som Lotsen ger. Jag har länge argumenterat för att man borde få välja fler än fem fonder hos PPM och för att i första hand leta duktiga förvaltare på respektive marknad (till exempel i ”PPM kan peka ut stjärnförvaltare”, länk ovan till höger). Men Lotsen går åt andra hållet, med färre fonder än fem och merparten av pengarna placerade i en enda globalfond.

Denna nackdel med förslagen i Lotsen syns särskilt i de portföljer som ger medelhög risk, där flertalet personer troligen hamnar. De innebär att mellan 70 och 90 procent av PPM-sparandet placeras i en enda globalfond. Och ingen av de sju modellportföljerna innehåller mer än tre fonder. Ingen har mindre än 50 procent placerat i den fond som får mest pengar. Med tiden kommer därmed spararen att placera flera hundratusen kronor hos en enda förvaltare. Därmed skapas en betydande extra risk, nämligen att just denna enda förvaltare gör en total felsatsning och på kort tid förlorar en stor del av fondkapitalet.

Öppna för bransch eller region

Det hade varit enkelt för PPM att till exempel i de portföljer som innehåller en dominerande andel globala aktier öppna för möjligheten att välja tre olika globala förvaltare (vilket ryms även inom nuvarande begränsning, maximalt fem fonder). Med tre olika globalförvaltare skulle förvaltarrisken minska till en tredjedel, en betydande förbättring. Jag frågade om detta på presskonferensen och fick till svar att detta var ett exempel på de många förenklingar som gjorts i Lotsen. Men jag vill påpeka att det är skillnad på förenkling och försämring. Just möjligheten att sprida sparandet på flera olika förvaltare är en av de stora fördelarna med PPM och det är verkligen synd att den inte används i Lotsen.

En annan uppseendeväckande effekt av alla de förenklingar som PPM gjort är att bara fonder i 5 av 30 fondkategorier över huvudtaget kan komma med. Dessutom har fonder som avviker för mycket från kategorins jämförelseindex sorterats bort. Av 700 PPM-fonder har därmed 600 sorterats bort redan av det sätt som Lotsen är konstruerad. Genom att lägga till en extra sida där användaren får möjlighet att ”krydda” sin PPM-portfölj med en branschfond och/eller en smalare regional fond skulle alla fonder bli tillgängliga inom Lotsen.

Prova nya Lotsen

Trots de två stora nackdelar som finns i Lotsen tycker jag att alla som är intresserade av PPM-pengarnas utveckling ska prova det nya verktyget. På ett par minuter får du kanske både ett nytt perspektiv på ditt sparande och en anledning att se över gamla PPM-val.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar