Svårt vägval under 2010

Nästa år anar jag två huvudvägar: en fortsatt uppgång för aktiefonder på drygt 20 procent, eller en botten under andra halvåret som gör att året slutar på minus 10 procent. Mitt tips är att en svacka är mer sannolik.

Jonas Lindmark 2009-12-10 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

På mitt skrivbord ligger två tidningar med helt olika budskap.


Affärsvärlden i går (50/2009) har rubriken ”Monsterbubblan” och artikeln diskuterar risken att det senaste årets extremt låga räntor gör att alla typer av tillgångar världen runt stiger för mycket i pris, följt av en finanskrasch ännu värre än 2008.


DI-bilagan Dimension i dag har däremot rubriken ”Börsfesten fortsätter” (sidorna 12-21) baserat på att alla de fem personerna i tidningens börspanel är ovanligt positiva och i snitt spår 22 procent uppgång på Stockholmsbörsen under år 2010.


Ologisk majoritet


Även på aktiemarknaden totalt sett finns det som vanligt två motsatta åsikter. De som har köpt fler aktier under hösten räknar rimligen med fortsatt börsuppgång under 2010. Men i varje affär finns alltid både en köpare och en säljare. Så det finns även mängder av nettosäljare, som rimligen ofta är skeptiska till att aktiekurserna kommer att fortsätta uppåt.


En titt på olika börsindex de senaste 15 åren visar att utvecklingen ett enskilt år ofta är ologisk i ett längre perspektiv. Branta uppgångar följs ofta direkt av tvära ras, och tvärtom. Majoriteten är alltså ofta väldigt dålig på att förutspå börsutvecklingen ett år framåt. Alternativt så struntar majoriteten i utvecklingen på längre sikt, de fokuserar istället på något annat som att överträffa index (relativ avkastning) eller att behålla en förutbestämd risknivå. Därför är det svårt att spå vilket väg den ologiska majoriteten väljer.


Trögare problem


Och jag får också frågor från journalister och privatpersoner, om vad jag tror om aktiefonderna 2010.


Min utgångspunkt är att problemen i världsekonomin är mycket svårare och trögare att åtgärda nu än efter tidigare börsras som 1990 och 2002. Den globala kreditåtstramningen är kvar, vilket tydligt visas av problemen i Dubai. Den branta ökningen av produktiviteten i många branscher, som gjort att börsföretagens vinster klarat sig oväntat bra, motsvaras av att arbetslösheten har stigit ovanligt brant och ser ut att fortsätta stiga under 2010. Och råvarupriserna har samtidigt återhämtat sig snabbt vilket gör att inflationen kan ta fart, så att räntorna måste börja höjas.


Fast visst är det möjligt att optimisterna lyckas smitta allt fler, så att ljusare tider under 2011 duger som argument för ännu högre aktiekurser. Ytterligare 20-30 procent uppgång som DI:s panel spår vore inte konstigt. Däremot tycker jag att det verkar ytterst osannolikt att uppgången nästa år skulle fortsätta uppåt lika brant som från mars 2009 till nu.


Svacka hösten 2010


Men mitt enkla svar är ändå att det verkar rimligt med en upprepning av 2003-2004, alltså att en brant återhämtning följs av ett år med en svacka för aktiefonderna. Det tar tid för verkligheten att komma ikapp plötsligt mycket högre ställda förväntningar.


När jag vänder och vrider på de olika faktorer som borde avgöra aktiekurserna, så verkar det betydligt mer sannolikt att besvikelse över att återhämtningen i den verkliga ekonomin går för trögt ger en svacka i börsutvecklingen med botten under hösten 2010. De tre dominerande delarna av världsekonomin USA, EU och Japan har alla stora svårigheter som talar mot att konsumenter och företag skulle öka sina inköp av varor och tjänster nästa år – särskilt när den statliga stimulansen gradvis försvinner för att regeringarna försöker minska sina budgetunderskott.


Nya PPM-portföljer i januari


Om sommarens börsuppgång hade fortsatt under november skulle jag ha haft anledning att uppdatera Morningstars sex förslag på PPM-portföljer under december. Men världsindex omräknat till svenska kronor har legat kvar inom ett smalt spann sedan den senaste uppdateringen 21 oktober.


Ändå har jag funderat på att reagera på nedvärderingen av Japan eller att ta med Finland (förlorare två år i rad). Även för USA-fonder finns starka argument (se ”Höjda vinster ger USA lyft 2010”). Företagsobligationer tog jag med i mars och ökade andelen i juni, men efter årets branta uppgång är det kanske dags att byta till en korträntefond?


Bland branscherna har jag haft med både vinnaren IT och förloraren läkemedel. Som jag skriver i två av veckans marknadskommentarer är det högriskfonder som varit vinnare i år, så det är rimligt med en uppvärdering av bolag med stabila vinster nästa år.


Men ingen av dessa kategorier har omvärderats tillräckligt sedan 21 oktober för att motivera en uppdatering. Därför väntar jag på större börsrörelser under januari, en månad som är känd för stora ändringar i aktiekurserna.


Hedgefonder


I en utfrågning häromveckan i DN gav jag tipset att svenskregistrerade hedgefonder kommer att visa sig vara bästa kategori. Fast vad jag egentligen menar är att med dagens extremt låga räntor, som troligen kommer att börja höjas under 2010, så tycker jag det verkar troligt att hedgefonder utvecklas bättre än både snittet för räntefonder och snittet för aktiefonder.


Men stor risk för en svacka i aktiekurserna nästa höst betyder inte att aktiefonder är ett dåligt alternativ på längre sikt, bara att jag gissar att de flesta aktiefonder får svårt att stiga under nästa kalenderår. Så för långsiktiga investerare tycker jag främst att hedgefonder är en bra parkeringsplats för en del av sparkapitalet i väntan på ett bättre köptillfälle. Fast tyvärr går det inte att välja riktiga hedgefonder inom PPM.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar