Ökat försprång för de aktiva PPM-portföljerna

De som följt Morningstars tips har fortsatt att välja rätt aktiefonder. Under det senaste året har de tre aktiva PPM-portföljerna i snitt klättrat 48 procent, tre gånger mer än världsindex och klart mer än Premiesparfonden som stigit 36 procent.

Jonas Lindmark 2009-12-17 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Samma vecka som de första valbreven skickades ut från PPM i september 2000 började Morningstar ge tips om vilka aktiefonder svenska folket skulle välja. Ända sedan dess har jag haft ansvaret för urvalet och varje år har jag gjort en utvärdering av hur mina sex förslag på PPM-portföljer har lyckats jämfört med börsindex och jämfört med ”icke-väljarnas” alternativ Premiesparfonden (den förra är "Hälften så stort ras som Premiesparfonden").


Nu har det gått nio år och här är den nionde utvärderingen. En kort sammanfattning är att de tre aktiva portföljerna (4-6, som är tänkta för människor som ser över sitt sparande minst en gång om å

ret) har fortsatt att utvecklas klart bättre än både världsindex och Premiesparfonden – medan de tre passiva (1-3) i snitt bara segat sig upp knappt en procent bättre än Premiesparfonden per år.


Portfölj 6 bäst


Bäst – med en värdeökningen på 52 procent det senaste året – är resultatet i portfölj 6, som är det förslag som mitt eget PPM-sparande följer. Men som tabellen nedan visar är detta faktiskt första gången sedan det tredje året som portfölj 6 är vinnare. Totalt sett är portfölj 6 dock ohotad med nästan dubbelt så hög avkastning som näst bästa portfölj, men det beror främst på små förluster under de dåliga åren 2002 och 2008. Fast även år 2003 lyckades portfölj 6 nå en väldigt hög avkastning, vilket visar att mina aktiva portföljer främst lyckats väl med att dra nytta av börsrasen. Mer konkret är förklaringen en hög andel räntefonder under nedgångarna, pengar som flyttats till aktiefonder med hög risk nära botten i börsutvecklingen.


Sammanfattning av de första 33 perioderna
Avkastning i procent, från 18/9 2000 till 10/12 2009
Tidsperiod År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Totalt
Morningstars PPM-portföljer, avkastning %
Portfölj 1 -11 -10 6 10 19 8 6 -18 22 29
Portfölj 2 -25 -18 5 7 30 8 6 -31 28 -9
Portfölj 3 -26 -14 5 7 28 7 7 -32 30 -7
Portfölj 4 -10 -8 16 9 17 3 3 -11 42 64
Portfölj 5 -22 -9 19 10 21 5 3 -13 50 58
Portfölj 6 -20 31 9 29 6 3 -15 52 115
Snitt -19 -9 13 9 24 6 5 -20 37 42
Jämförelser med index och med "icke-väljarna", avkastning %
WLDX* -25 -22 0 5 24 2 3 -30 16 -36
AFGX** -45 -12 8 20 28 26 1 -45 51 -15
Pspar*** -28 -12 9 11 23 12 8 -39 36 -4
* WLDX = MSCI World Index, omräknat till svenska kronor
** AFGX = Affärsvärldens generalindex, alla aktier på Stockholmsbörsen
*** Pspar = Premiesparfonden förvaltar pengarna om du inte gör ett PPM-val, under period 1 ersätts den med MSCI World i kronor från 18/9 till fondens start 3/11.

De sex portföljerna har nu totalt uppdaterats 32 gånger, varav fyra ändringar det senaste året. Var och en av dessa 33 perioder beskrivs mer i detalj i separata analyser, som utökats med fyra nya artiklar i dag (länkar ovan till höger). I förra veckans krönika ”Svårt vägval under 2010” berättar jag om hur jag resonerar inför nästa år och mina argument för att vänta med nästa uppdatering av PPM-portföljerna.


Notera att alla beräkningar är gjorda som om pengarna enbart investerades när Morningstars PPM-portföljer först offentliggjordes den 18 september 2000, samt att fondbyten har gjorts samma dag som nya portföljförslag publicerats. Detta är det enda rimliga sättet att utvärdera mina tips, eftersom olika människor har fått sina pengar hos PPM investerade i olika proportioner, vid olika tidpunkter. I praktiken har PPM investerat ett extra stort belopp i slutet av år 2000 och därefter nya pengar ungefär en gång per år. Köp av nya andelar i aktiefonder efter börsrasen år 2002 och 2008 har givit betydligt högre avkastning, medan pengar som investerats nära toppen 2007 normalt har fallit i värde.


Dessutom redovisar PPM numera en genomsnittlig avkastning per år som är vägd med investerat belopp. Ett exempel är mitt eget sparande hos PPM, som hela tiden har varit investerat enligt portfölj 6. När detta skrivs är min värdeförändring enligt PPM i snitt 10 procent per år, medan kapitalet lite mer än fördubblats. Men avkastningen på 115 procent för portfölj 6 i tabellen ovan är alltså snarare jämförbar med värdeutvecklingen under hela perioden i en fond eller hos ett börsindex.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar