Verkligheten stabil, media svajar

Svenska media har de senaste veckorna lyft fram välkända ekonomiska problem och låtit pessimismen dominera. Men världen är stor och den globala ekonomin komplex, så snart kommer börsbolagens vinster att locka tillbaka investerarna.

Jonas Lindmark 2011-08-18 | 15:53
Facebook Twitter LinkedIn

”Världen är så stor så stor, Lasse, Lasse liten…” Den gamla barnvisan innehåller åtminstone en sanning, kanske flera.


När väldens aktiemarknader föll brant i början av augusti, följt av ökad oro och stora svängningar, så är det många som letar förklaringar. Frestelsen att förenkla blir stor och media passar ofta på att överdriva för att väcka intresse.


Under snart två veckor har jag letat i internationella media efter hårda fakta som bevisar att utsikterna för den globala ekonomi faktiskt har försämrats kraftigt. Men jag har hittat väldigt lite. Tvärt om får jag bekräftat att nästan alla människor fortsätter sina liv som förut: fabrikerna fortsätter att producera, de anställda får löner, som de spenderar eller sparar.


Trend eller kaos


Två olika världsbilder, trend och kaos, verkar styra förväntningarna på framtiden. Många människor ser det moderna globala samhället som stabilt, med en positiv grundtrend orsakad av ökad kunskap och tekniska framsteg. Andra är oroliga, de ser en ökad känslighet där små händelser kan få katastrofala följder och leda till kaos.


Jag har länge varit övertygad om att ”trend” är den sanna världsbilden. Sex miljarder människor och en allt mer komplex global ekonomi klarar att hantera tillfälliga störningar. När rapporteringen om framtiden var dyster i slutet av år 2002 skrev jag om detta i en krönika med rubriken ”2003 bra år för aktiefonder” och gav mina argument för att tillfälliga problem (IT-bubblan, bokföringsskandaler i USA, förberedelser inför invasionen i Irak) hade dragit ned värderingen av aktier.


Okunniga svenska journalister


Ett allvarligt problem för oss svenskar är att Sverige har en ganska liten befolkning, vilket gör att det sällan lönar sig med välavlönade journalister och hög kvalitet i media. Istället bemannas tidningar och TV till stor del av unga oerfarna vikarier. Det gäller särskilt ekonomibevakningen, där de smarta och kunniga ofta snart går vidare till bättre betalda jobb som lobbyister eller finansanalytiker.


Den låga kvaliteten hos rapporteringen i svenska media blir särskilt tydlig när komplexa förändringar behöver förklaras, till exempel finanskrisen hösten 2008. Tidsbrist gör att välkända problem lyfts fram och överdrivs för att verka nya och intressanta. Under perioder när pessimismen dominerar så bortser analysen ofta från allt positivt som har hänt de senaste tio åren, främst de innovationer som ökat produktivitet och kvalitet inom många områden (mer om detta i ”Media överdriver finanskrisen”, länk ovan till höger).


Få alternativ till börsaktier


Verkligenheten är att börsbolagens vinster under andra kvartalet 2011 i allmänhet var goda, särskilt i Sverige. Det är troligt att de som redovisar historiskt sett höga marginalerna kommer att få ökad konkurrens framöver, men efter den senaste månadens börsnedgång värderas vinsterna å andra sidan ofta historiskt sett lågt.


Och alternativen fortsätter att vara få. Under flera år framöver kommer politikerna runt om i världen att hålla nere räntorna, för att stimulera till ökade konsumtion och fler investeringar, vilket gör det svårare för investerare att få rimlig avkastning utan att ta risker. Politiska beslut av centralbanker och andra om låga räntor är på det sättet en dold beskattning av sparande.


Fast även ett ovanligt stort utbud av sparande spelar in. I många länder kommer stora årskullar allt närmare att gå i pension och intresset att pensionsspara har ökat. De senaste 20 åren har vi upplevt långa tidsperioder då aktier (med facit i hand) varit övervärderade och investerarna alltså accepterat en låg avkastning. De senaste årens låga räntor förstärker rimligen efterfrågan på aktier, när väl den nuvarande pessimismen har blåst förbi.


Köp Sverigefonder


Tillbaka till barnvisan, där sista versen slutar ”Borta bra, men hemma bäst, Lasse, Lasse liten.” Många svenskar är nog häpna över att Sverigefonderna den senaste månaden har fallit dubbelt så mycket som snittet globalt. Det är lätt att glömma att det motsatta brukar hända under uppgångar, senast 2009 och 2010. Mitt tips är att barnvisan har rätt även när det gäller aktier, på dagens nivå. Mer om detta i förra veckans kommentar ”Nu är det köptillfälle på Stockholmsbörsen” (länk ovan till höger).


Xmedia

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings