Dra rätt slutsats av Ukraina-effekten

Rysslands president Putin har återigen påverkat aktiekurserna negativt, och måndagens börsras är en påminnelse om att fondsparare sällan hinner sälja i tid. Som grupp förlorar småsparare på att försöka – bättre att tänka långsiktigt och välja breda fonder.

Jonas Lindmark 2014-03-06 | 16:08
Facebook Twitter LinkedIn

Rysslandsfonderna föll över 10 procent måndag 3 mars men har därefter delvis återhämtat sig. Men värdeminskningen är fortfarande tvåsiffrig de senaste två veckorna.

 

Redan detta är en stor effekt av en politisk kris under helgen som rimligen borde gå att lösa diplomatiskt. Oro att president Vladimir Putin kommer att använda militärt våld i Ukraina likt i Georgien 2008 gjorde att många investerare valde att sälja direkt under måndagen.

 

Fast dessutom föll även många andra aktiefonder efter helgens otäcka nyheter från Krim, trots att det är svårt att hitta något direkt samband mellan ökade problem i Ukraina och värdet på till exempel bioteknikforskning i USA eller banker på Nya Zeeland. Så är det ofta, på kort sikt avgör ofta spekulation om hur andra investerare kommer att reagera.

 

Två åsikter

 

Börsraset kunde ha blivit större. Andra typer av nyheter skulle haft mer direkt effekt på det fundamentala värdet hos aktier i börsföretag, både i Ryssland och i andra länder. Historiskt är mord på presidenter vanliga och den maktkamp som i så fall troligen skulle följa i Ryssland är en mardröm för utländska investerare. En sådan chock skulle kunna göra att en aktiemarknad som Moskva halveras (mer om detta i ”Moskva kan rasa 50% på en dag”, länk ovan till höger).

 

Tillväxtmarknaderna har den senaste veckan fallit mycket mer än de etablerade börserna i Europa och USA. Detta speglar de senaste årens tydliga nedvärdering av de regioner som många 2005-2007 såg som självklara vinnare. Intressant är det verkar finnas två motsatta åsikter om aktiemarknadens reaktion på den senaste veckans kris i Ukraina.

 

Den första åsikten är att reaktionen är överdriven och främst baserad på tillfällig psykologi, för de flesta börsföretags vinster påverkas väldigt lite av en eventuell militär konflikt i Ukraina.

 

Den motsatta åsikten är att måndagens reaktion på helgens nyheter bara är en liten del av en fundamental omvärdering av tillväxtmarknaderna, som började redan förra året och som kommer att fortsätta under resten av 2014. Jag tycker det ligger sanning i båda åsikterna, men främst i den senare.

 

Breda bättre

 

Måndagens ras visar också hur svårt det är att hinna sälja fonder innan eller under börsras. Möjligheten finns med börshandlade fonder (ETF) men nästan alla vanliga småsparare har sina pengar i normala värdepappersfonder med fondhandeln bara högst en gång per dag och där affärer måste anmälas i förväg. Mer än hälften av fondsparandet sker dessutom via fondförsäkringar, Pensionsmyndigheten och liknande mellanhänder som ger ytterligare fördröjning.

 

Fast i ett längre perspektiv är det tydligt att den de flesta fondsparare ändå tjänar på att investera långsiktigt i breda fonder och att inte försöka pricka rätt bland kortsiktiga trender. Att lyckas bättre än proffsen på aktiemarknaden är för svårt, de amatörer som försöker köper ofta för sent under branta uppgångar och säljer sedan också ofta vid fel tillfälle. Ett bevis på detta är att fondernas kapitalvägda avkastning ofta är lägre än andelskursens förändring (vilket inträffar om de flesta kunder köper högt och/eller säljer lågt).

 

Riskspridning i breda fonder (som placerar i många länder och många branscher) är en stor fördel särskilt om fonden har en skicklig förvaltare, för då ingår en bra fördelning av pengarna i förvaltningsuppdraget. Men även passiva indexfonder som placerar i till exempel hela Europa ger en stabil fördelning och bra riskspridning, vilket minskar nackdelen av att göra fondaffärerna vid fel tillfälle.

 

Köptillfälle nu

 

Allt detta är dock inte argument mot att investera på tillväxtmarknader. Tvärtom tycker jag det verkar troligt att nedvärderingen av Asien, Latinamerika och Östeuropa det senaste året har blivit för stor i förhållande till uppvärderingen av USA och Västeuropa. Utflödet av pengar har fortsatt, särskilt ur Östeuropafonder, men historisk erfarenhet visar att när många fondsparare säljer så är det ofta ett bra köptillfälle.

 

Argumenten talar istället för att investera på tillväxtmarknaderna via breda fonder, där förvaltaren kan välja fritt mellan många länder. En bra lösning är fonder som Skagen Global, där förvaltaren väljer fritt mellan alla aktiebörser. För investerare som vill placera en högre andel pengar i länder där den ekonomiska tillväxten förväntas vara hög finns fondkategorin Tillväxtmarknader med fonder som ofta har ”Emerging Markets” i sitt namn.


Xköptips Xrysslandsfonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar