Lägre andel aktier i PPM-portföljerna

Börsuppgången har varit ovanligt brant det senaste halvåret och nu minskar jag andelen aktiefonder i Morningstars PPM-test. Fokus i de aktiva portföljerna kvarstår, med övervikt Europa och undervikt USA.

Jonas Lindmark 2015-04-16 | 15:02
Facebook Twitter LinkedIn

Aktiebörserna i New York har varit vinnare de senaste fem åren och tillväxtmarknaderna har inte hängt med uppåt förrän det senaste året. Uppvärderingen beror delvis på en starkare återhämtning i USA efter finanskrisen, medan förväntningarna har sänkts på andra håll. Men den är också en effekt av att finansiella flöden till den amerikanska marknaden det senaste året dramatiskt har stärkt dollarn mot euron.


Trenderna för valutakurser är inte pålitliga och förväntningarna om starkare tillväxt i USA kan vara överdrivna. Arbetslösheten där har fallit dramatiskt, men till stor del drivet av privat konsumtion. Det är oroande att industriproduktion och investeringar fortsätter att utvecklas betydligt svagare än tidigare högkonjunkturer.


En viktig förklaring till att tillväxten i USA beter sig annorlunda än tidigare är finanskrisen 2008 som ändrade förutsättningarna för många branscher. Därför har centralbanken Fed valt en penningpolitik med upprepade åtgärder för att tvinga ner räntorna extremt lågt och därmed skapa efterfrågan som annars inte skulle finnas. Under 2015 väntas Fed börja höja räntorna (för att skapa utrymme för att åter sänka nästa gång det blir sämre tider) och högre räntor kommer troligen att påverka aktiekurserna negativt på flera sätt.


Att aktiemarknaden brukar reagera negativt på höjda marknadsräntor har flera orsaker. Direkta effekter är att räntepapper blir mer attraktiva som alternativ och att företagens lånekostnader ökar. Indirekt påverkas försäljning och vinster när investeringar blir dyrare och det lönar sig bättre att betala tillbaka lån.


Bra sälja aktiefonder


Som jag skrev om före påsk så är mitt tips att det verkar vara ett bra tillfälle att sälja aktiefonder och i min tjänstepension har jag flyttat alla pengar till hedgefonder (se ”Nu börjar det kännas som år 2000” och ”Nu enbart hedge i min tjänstepension”). PPM-sparandet är dock för de flesta väldigt långsiktigt, plus att de rabatter på fondavgifterna som Pensionsmyndigheten kräver gör det väldigt fördelaktigt att där spara i aktiefonder som annars vore dyra.


Hur mycket ändring i PPM-sparandet som är rimligt beror också dels på hur lång spartid som är kvar, dels på om du planerar att framöver vara aktiv eller passivt behålla samma fonder (se ”Rätt andel aktier beror på vem du är”). Därför innehåller Morningstars PPM-test sex olika portföljer. Mina egna pengar har ända sedan starten hösten 2000 varit placerade i portfölj 6, men om några år blir jag så gammal att risktagandet behöver sänkas.


Ett annat argument för att inte överdriva vinsthemtagningen är att börsuppgången inte alls har varit lika stor i USA-dollar, eftersom särskilt svenska kronan men även euron och många andra valutor har försvagats kraftigt det senaste året. Slutsatsen av detta är inte självklar, för det går att ha olika perspektiv och ändrade valutakurser slår olika beroende på land och bransch. Mer än hälften av det samlade börsvärdet globalt är dock noterat i New York och väldigt många affärer och priser bestäms i dollar Min slutsats är att därför att det normalt är bäst att utvärdera den globala aktiemarknadens värdering och utveckling i dollar.


Köpa svensk räntefond


Det senaste halvåret har dock svenska kronan försvagats även mot euro, vilket jag haft svårt att hitta något fundamentalt hållbar förklaring till. Det är möjligt att ökad osäkerhet om framtida politik efter riksdagsvalet i september 2014 spelar roll, men jag tycker att de begränsade ändringar som vårbudgeten innehåller knappast kan ändra de flesta börsföretags framtidutsikter.


Ökade andel svensk räntefond beror även på att jag tycker att det vore orimligt att svenska kronan skulle fortsätta vara så svag mot andra valutor, medan valutan för länder med liknande ekonomi som Schweiz och Storbritannien har pressat upp i förhållande till euron. Genom att köpa kronor billigt medan växelkurserna är nedpressade minskar förlusten på innehav utomlands när kronan väl stärks.


Den exakta fördelningen fonder i portföljerna finns som vanligt både i PPM-testet och i en separat artikel (länkar ovan till höger). Diagram som visar hur portföljerna har utvecklats de senaste 14 åren finns på sidan Guide / PPM / Läs mer om PPM-portföljerna.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar