Lägre andel aktier i PPM-portföljerna

Börsuppgången har varit ovanligt brant det senaste halvåret och nu minskar jag andelen aktiefonder i Morningstars PPM-test. Fokus i de aktiva portföljerna kvarstår, med övervikt Europa och undervikt USA.

Jonas Lindmark 2015-04-16 | 15:02
Facebook Twitter LinkedIn

Aktiebörserna i New York har varit vinnare de senaste fem åren och tillväxtmarknaderna har inte hängt med uppåt förrän det senaste året. Uppvärderingen beror delvis på en starkare återhämtning i USA efter finanskrisen, medan förväntningarna har sänkts på andra håll. Men den är också en effekt av att finansiella flöden till den amerikanska marknaden det senaste året dramatiskt har stärkt dollarn mot euron.


Trenderna för valutakurser är inte pålitliga och förväntningarna om starkare tillväxt i USA kan vara överdrivna. Arbetslösheten där har fallit dramatiskt, men till stor del drivet av privat konsumtion. Det är oroande att industriproduktion och investeringar fortsätter att utvecklas betydligt svagare än tidigare högkonjunkturer.


En viktig förklaring till att tillväxten i USA beter sig annorlunda än tidigare är finanskrisen 2008 som ändrade förutsättningarna för många branscher. Därför har centralbanken Fed valt en penningpolitik med upprepade åtgärder för att tvinga ner räntorna extremt lågt och därmed skapa efterfrågan som annars inte skulle finnas. Under 2015 väntas Fed börja höja räntorna (för att skapa utrymme för att åter sänka nästa gång det blir sämre tider) och högre räntor kommer troligen att påverka aktiekurserna negativt på flera sätt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy