Mycket att ta reda på om du väljer aktiv fond

Billiga indexfonder täcker inte alla sparbehov. Men för att välja rätt bland alla aktivt förvaltade fonder som erbjuds är det flera frågor som kräver svar.

Jonas Lindmark 2015-04-29 | 15:18
Facebook Twitter LinkedIn

Svenska fondsparare visar stort intresse för indexfonder. Andel av inflödet netto första kvartalet är större än hela inflödet till aktiefonder, enligt Fondbolagens Förenings statistik. Och av hela sparkapitalet på 1919 miljarder per 31 mars står indexfonder för 12 procent.

 

Men det finns argument både för att andelen indexsparande borde vara mycket större och tvärtom för att hellre spara i kategorier där det enbart finns aktivt förvaltade fonder. Låga kostnader – både lägre årsavgifter och lägre transaktionskostnader via lägre omsättning – är det huvudsakliga argumentet för indexfonder. Låga avgifter är extra viktigt om du har tänkt spara långsiktigt och troligen kommer att låta pengarna stanna i samma fond hela spartiden.

 

Det främsta problem är att indexfonder nästan alltid är aktiefonder och att de ofta bara erbjuds i ett fåtal kategorier. Enbart aktier ger högt risktagande och passar inte för kortsiktigt sparande och bara delvis för sparande på medellång sikt. Många kunder efterfrågar också den service som blandfonder av olika typer ger, eftersom de är anpassade till en viss risknivå.

 

Är fonden tillräckligt aktiv?

 

Historisk har det ofta lönat sig att satsa på udda tillväxtmarknader och småbolag. Då är de flesta experter överens om att aktiv förvaltning behövs för att undvika dåliga investeringar, det är värt att betala för att en erfaren förvaltare granskar alternativen och rensar bort de övervärderade. Men det är inte helt lätt att avgöra om en förvaltare är tillräckligt aktiv.

 

Det kan verka som en enkel lösning att använda nyckeltalet ”tracking error” som finns i fondernas årsrapporter. Och troligen kommer fondbolagen snart även att börja redovisa ”active share” (mer om dessa nyckeltal i ”Det finns 5 sorters aktiv förvaltning”, länk ovan till höger). Men båda dessa nyckeltal avgörs av vilket jämförelseindex som fondbolaget väljer att använda, så se upp med fonder som har en speciell strategi som gör att de permanent avstår från aktier som ingår i fondens jämförelseindex.

 

Ofta är det bättre att granska enklare nyckeltal som finns här på Morningstar, till exempel andelen av fondens förmögenhet som finns placerad i de tio största innehaven. Ett sätt att enkelt se fler perspektiv beskrivs i ”X-Ray förklarar skillnader i avkastning” (länk ovan till höger).

 

Har fonden en avvikande strategi?

 

Minst lika viktigt är att avgöra om fondens avvikelser från jämförelseindex är permanent och kanske till och med explicit i fondbestämmelserna. Förvaltaren kan tack vare har en avvikande strategi verka aktiv i förhållande till andra fonder utan att behöva ta några egna beslut. Ett exempel är fonder som enbart investerar i tillväxtbolag eller enbart i vissa branscher, men har ett bredare jämförelseindex. Ofta räcker det att läsa om fonden på fondbolagets hemsida och i senaste årsrapport för att hitta strategin.

 

Har fonden nyligen bytt förvaltare?

 

Det är lätt hänt att jämföra fonders historiska utveckling och anta att de mönster som syns där, till exempel att fonden haft innehav som stått emot sig bra under börsras, kommer att gälla även framöver. Men om fonden har bytt förvaltare och den nya förvaltaren ändrat portföljens inriktning kommer gamla mönster troligen att brytas.

 

En annan förändring som kan påverka fondens möjligheter att prestera bra är kraftigt ökad fondförmögenhet. Det krävs drastiska förändringar för att ändra förvaltarens möjligheter att välja aktier, men bra resultat kan göra att en liten fond snabbt blir både tio och hundra gånger större.

 

Alla frågorna ovan blir extra viktiga att besvara om den aktiva fonden är den nya typen av blandfond där förvaltaren väljer mellan flera tillgångsslag och har stor flexibilitet. Ju mer förvaltningen liknar en hedgefond (som ofta ger förvaltarna extremt stor frihet att välja placeringar), ju viktigare är det att kontrollera att förvaltningen verkligen är aktiv och inte permanent annorlunda än konkurrenterna. Att fondbolaget hittat på en helt egen inriktning gör det inte värt att år efter år betala en hög avgift, för udda inriktningar är helt enkelt en extra risk som i genomsnitt inte ger något betalt jämfört med världsindex.


Xindexfonder Xköptips

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar