När tillväxt blir för dyr vinner värdefonder

Fonder som främst köper aktier i företag med hög tillväxt har varit vinnare de senaste tre åren. Men överdrivna förväntningar kan göra att aktier i tråkiga stabila företag framöver får revansch. Det skulle gynna värdefonder.

Jonas Lindmark 2016-04-21 | 15:36
Facebook Twitter LinkedIn

Före finanskrisen 2008 fokuserade presentationer av fonder ganska ofta på att förvaltaren letade lågt värderade aktier i stabila bolag. Ofta innehöll de historiska jämförelser som visade att aktier i ”spännande” företag med hög vinsttillväxt gav sämre avkastning till aktieägarna än aktier i ”tråkiga” företag.


Utländska fondbolag pratade sig då ofta varma för fonder med ”Value” i namnet. Idag hör jag sällan de argumenten, främst för att aktier i tillväxtbolag betydligt oftare har varit vinnare de senaste tio åren. Fördelen var särskilt stor under år 2015 och gällde särskilt börserna i New York. Men den syns även bland Sverigefonder, som normalt främst placerar pengarna i tillväxtföretag.


Till stor del brukar uppvärderingen av aktier i tillväxtbolag beskrivas med händelser i branscherna IT och läkemedel, vilket beror på att många av de största företagen som uppvärderats brant de senaste fem åren finns här. Kopplingen blir extra starkt av att en majoritet av dessa företag är börsnoterade i USA.


Style Box


Dessa skillnader beskriver Morningstar med ett verktyg som kallas Style Box. Den enklaste varianten är ett diagram med tre gånger tre rutor där fondens placering beror på två beräkningar, dels börsföretagens genomsnittliga storlek, dels aktiernas genomsnittliga värdering. Beräkningen av ”stil” börjar med en analys av enskilda aktier, där Morningstar beräknar ett genomsnitt av tio nyckeltal. Detta ger ett stilvärde för varje aktie och med hjälp av rapporterade portföljer med innehav går det sedan att beräkna ett genomsnittligt stilvärde för fonden (mer detaljer finns under Hjälp / Morningstar i huvudmenyn).


USA och Europa är de två största regionerna på den globala aktiemarknaden. Här finns så många fonder att Morningstar har delat in de aktiefonder som främst placerar i storbolag i tre grupper: värde, mix och tillväxt. Värdefonder är de som främst investerar i lågt värderade aktier enligt de tio nyckeltal som ingår i Morningstars mätning.


Sverigefonder är väldigt sällan värdefonder, eftersom en större andel av företagen på Stockholmsbörsen har växt snabbt och därför fått högre värdering än genomsnittet i Europa. Bland 125 Sverigefonder finns bara tre undantag baserat på senaste portfölj: Prior Nilsson Sverige, Swedbank Robur Sweden High Dividend och Ålandsbanken Sverige är värdefonder med fokus på stora börsbolag.


Dyr tillväxt


Hur stor skillnaden i värdeutveckling har varit beror på vilket sätt gränsen dras mellan ”värde” och ”tillväxt”. Med definitionen hos den amerikanska indexleverantören MSCI blir skillnaden de senaste tio åren väldigt stor, medan avvikelsen är betydligt mindre med Morningstars metodik.


Avvikelsen i avkastning växlar också beroende på investerarnas intresse. Under andra halvan av 1990-talet växte intresset kraftigt för börsbolag med hög förväntad tillväxt. IT-bubblan gällde förstås främst IT-företag, men även i branscher som media, underhållning och finans blev aktierna för dyra när försäljningsökningen framöver överdrevs. Förväntningarna var kraftigt överdrivna och från år 2000 till 2004 kom revanschen. Fem år i rad gav det då bättre resultat att investera i billigare aktier i värdebolag.


Pendeln svänger


Att aktier i börsbolag med hög historisk tillväxt på riktigt lång sikt har gett lägre avkastning skulle kunna bero på att många investerare föredrar att äga dessa företag, dels eftersom de ger lägre risk för konkurs, dels är det lättare att gilla tillväxtföretag som ofta levererar nya uppfinningar och modern teknologi. Större efterfrågan driver i genomsnitt upp aktiekurserna för långt och avkastningen sett på riktigt lång sikt blir därmed lägre.


Men de senaste åren har alltså den omvända uppvärderingen skett, precis som under andra halvan av 1990-talet har IT-branschen tydligt värderats upp – fast inte lika extremt som under IT-bubblan. När pendeln svänger tillbaka är svårt att säga, jag hade rejält fel när jag för sex år sedan valde rubriken ”Snart revansch för värdefonder”. Men åtminstone verkar det klokt att vara skeptisk till att de senaste tre årens vinnare ska fortsätta stiga mer än genomsnittet.


Xvärdefonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar