Spiltan tar extra risker som passar PPM

Spiltan lanserar en möjlighet för PPM-sparare att satsa på riskkapitalister. Risken är högre än i en vanlig globalfond och det är inte självklart att de som försöker efterlikna Warren Buffett kommer att lyckas. Men det är bra att möjligheten nu finns.

Jonas Lindmark 2016-10-06 | 15:49
Facebook Twitter LinkedIn

I november 2011, för snart fem år sedan, lanserade Spiltan en helt ny typ av Sverigefond. Därmed fick även fondsparare möjlighet att enbart investera i investmentbolag, vilket är en intressant strategi för att försöka nå hög avkastning (min utvärdering då finns i ”Äntligen en ny sorts fond”, länk ovan till höger).


Och strategin har varit framgångsrik, när Spiltan Investmentbolag om ett par månader fyller fem år har den god chans att vara bland de med högst avkastning i sin kategori. Alltså är det inte konstigt att Spiltan nu lanseras en fond med samma typ av strategi, men som investerar global.


Fast det är större skillnader mellan de två grupperna ”Investmentbolag” än som syns vid första anblicken. Den svenska fonden har fördelat pengarna mellan alla investmentbolag som är noterade på Stockholmsbörsen, med en fjärdedel vardera i Investor och Industrivärden. Det finns så få svenska börsnoterade företag med status som investmentbolag att Spiltan inte har behövt göra något urval, tvärtom gör den höga koncentrationen att fonden inte får vara valbar hos Pensionsmyndigheten.


Med i PPM


Den nya globalfonden har haft många fler börsbolag att välja på. Spiltan har valt att investera i cirka 30 konglomerat med en stark huvudägare som har lyckats bra historiskt och valt bort mer än hälften av de drygt ett hundra alternativ som uppfyller fondens baskrav. Urvalet av riskkapitalister som köper och säljer dotterbolag har även styrts av att fonden ska få en geografisk och branschmässig spridning som liknar ett världsindex för aktier. Den nya fonden får därför utan problem vara med i PPM.


Beundran för Warren Buffett och hans bolag Berkshire Hathaway syns tydligt i listan med de tio största innehaven. Dels är Berkshire Hathaway största innehav (8%). Dels ingår minst tre börsbolag till med chefer som brukar sägas har ambitionen att efterlikna Warren Buffett: Fairfax i Kanada (6%), Markel i USA (6%) och Groupe Bruxelles Lambert i Belgien (4%).


Morningstars aktieanalytiker följer 7 av de 11 innehav som Spiltan har offentliggjort. Ett par av dem (Fairfax och Markel) är enligt våra analyser klart övervärderade, medan Berkshire Hathaway per 5 oktober handlas till 85 procent av ”fair value”.


Större risker


Några av dessa ”investmentbolag” är dock inte alls så diversifierade som Investor eller Berkshire Hathaway. Softbank är fokuserat på telekom i Asien, Liberty Global är störst i Europa på kabelteve och Danaher fokuserar på sjukvård och läkemedel. Flera börsföretag i Spiltans nya fond tar enligt Morningstar större risker än genomsnittet. Det gäller bland annat Fairfax, Markel, Liberty och Softbank. Särskilt hög är belåningen i Liberty Global, Europas största kabelteveoperatör. Andelen sakförsäkringsbolag är också hög, både Markel, Fairfax och Berkshire behöver skapa avkastning på inbetalda premier för att nå förväntad lönsamhet.


Ett speciellt problem med den investeringsstrategi som Spiltan har valt beror på att förvaltaren ska investera en fast procentandel i varje innehav. Det ger en fördel så länge aktiekurserna svänger kring en platt trend, för då kommer förvaltaren att köpa fler aktier billigt när andelskursen tillfälligt är låg och sälja aktier dyrt efter uppgångar. Men problemet med de fasta andelarna uppstår om ett bolag drabbas av en allvarlig kris som efter några veckor slutar med konkurs, för då kommer förvaltaren att tvingas köpa allt fler aktier på vägen ned. I värsta fall blir den fallande aktiekursen ett slags svart hål som suger i sig nästan hela fondförmögenheten.


Den nya fonden har visserligen dubbelt så många innehav som den svenska investmentbolagsfonden. Men 30 innehav är betydligt färre än en normal globalfond, som i snitt har drygt 200 innehav. Totalt sett betyder ovanstående att Spiltan globalfond Investmentbolag troligen kommer att ge högre risktagande än en normal globalfond. Förhoppningsvis kommer fonden att framöver hitta fler investmentbolag och därmed sänka risktagandet.


Lockande strategi


Det som är lockande med den nya fondens strategi tycker jag främst är tanken att skickliga investerare med lång erfarenhet av att driva ett investmentbolag i genomsnitt kommer att skapa högre avkastningen än genomsnittet bland börsföretag. Å andra sidan borde en effektiv marknad redan ha upptäckt denna förmåga att leverera högre avkastning, vilket betyder att fördelen redan borde vara inbakad i dagens aktiekurser. Det är den i genomsnitt också enligt Morningstars analyser, som täcker sju av de tio största innehaven.


Återstår då frågan om konglomerat med en aktiv ledning som köper och säljer verksamheter: är det en bra affärsidé? Framgången för olika typer av riskkapitalbolag som skapar vinster genom att köpa bolag och förbättra verksamheten visar att aktiva ägare ofta lyckas bättre än en anonym marknad. Det Spiltan erbjuder kan därför ses som ett sätt även för långsiktiga PPM-sparare att ta del av den typ av avkastning som riskkapitalister skapar. Och det är en välkommen möjlighet att kunna lägga till som en del av PPM-portföljen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar