Nya bevis för att fondbetyg gör nytta

Andra faktorer som rätt kategori och låga avgifter har större inverkan på den framtida avkastningen. Men en ny studie visar att även Morningstar Rating gör nytta genom att peka ut fonder som lyckas bra i framtiden.

Jonas Lindmark 2016-11-24 | 15:07
Facebook Twitter LinkedIn

Två missuppfattningar om Morningstar Rating och andra fondbetyg gör att fondsparare riskerar att använda dem på fel sätt. Den första är tro att så länge en fond har högsta betyg 5 stjärnor så är den ett bra val. Men även när fonden har lyckats bra jämfört med andra liknande fonder och därmed fått högsta betyg, så kan den vara helt fel val för en viss sparare därför att kategorin är helt fel (till exempel därför att risknivån inte passar) eller vid en viss tidpunkt (till exempel därför att marknaden där fonden investerar är övervärderad).

 

Den andra missuppfattningen, som är vanlig bland journalister, är att syftet med Morningstar Rating är att spå framtiden. Men precis som skolbetyg är lärarens sammanfattning vad eleven har presterat, så är vår Rating en matematisk sammanfattning av historiska resultat. Visst verkar det sannolikt att elever med bra betyg från gymnasiet även kommer att lyckas bra på högskolan, men syftet med gymnasiebetygen är att sammanfatta hur väl eleven har lyckats visa kunskaper där, för att stimulera till bättre prestationer. På liknande sätt är det möjligt att fonder som har lyckats bättre än konkurrenterna har gjort det tack vare skicklig förvaltning, som kommer att ge utdelning även i framtiden, men det är inte alls säkert.

 

Ny studie

 

Fast visst finns ett samband. En ny studie av Morningstar Rating globalt från januari 2003 till december 2015 (länk ovan till höger) visar dels att fonder med högt betyg överlever i större utsträckning (vilket bland annat minskar beskattning och transaktionskostnader), dels att avkastningen blir lite högre även justerat för skillnader i avgifter och risk. En analys av sambandet mellan fonders Rating vid ett månadsskifte och avkastning den följande månaden visar att 5-stjärniga fonder i snitt gav 1 procent högre avkastning per år än 1-stjärniga. En annan typ av analys av den framtida avkastningen under längre tidsperioder visar att 5-stjärniga fonder i snitt gav 0,25 procent per år högre avkastning än 1-stjärniga.

 

Det är redan välkänt att det finns ett tydligt samband mellan låga fondavgifter och bra framtida avkastning. Morningstars granskning har därför separerat de skillnader i avkastning som beror på skillnader i avgifter från andra faktorer, bland annat fondens kategori, risknivå och Morningstar Rating. Förenklat innebär det att studien jämför fonder med samma nivå när det gäller avgifter, kategori och risk för att se vilken effekt som går att hitta som beror enbart på skillnader i Rating.

 

Andra faktorer först

 

Fast det är alltså mer värt att välja rätt bland de andra faktorer som har större betydelse. År efter år har jag tjatat om att det är viktigt att först bestämma vilken typ av sparande det är och därmed vilken risknivå som är lagom, för att baserat på detta välja rätt fondkategorier. Nästa steg är att leta upp de alternativ som har låga avgifter och därmed låter spararen behålla mer av fondens kapital.

 

Rätt kategori är svårt, men där finns ändå vissa samband som verkar uthålliga. I snitt väljer fondsparare att sätta in mer pengar i kategorier där fonderna nyligen har stigit kraftigt i värde, trots att detta gör att spararnas vägda snittavkastning blir lägre, men du kan göra tvärtom och prioritera att välja bland de kategorier som det senaste året har haft svag avkastning (mer om detta i ”Så kan du tjäna på avkastningsgapet”).

 

Låga avgifter är betydligt lättare att hitta, men riskerar att locka fondsparare att välja fel kategori. Därför är det viktigt att första tänka igenom hur stort risktagande som sparandet tål och hitta kategorier som passar. Hur stor betydelse låga avgifter har beror på om spararen troligen kommer att vara passiv och stanna i samma fond hela spartiden, eller vara aktiv och regelbundet granska sina fonder för att bara behålla de bästa förvaltarna. De flesta sparare är passiva och då är låga avgifter det säkraste sättet att lyckas bättre än snittet inom kategorin.

 

Annan nytta

 

Höga fondbetyg kan som sagt bidra till något bättre framtida avkastning, men jag tror att de gör mer nytta på andra sätt. Ett är att hjälpa till att flytta fokus till långsiktiga resultat, genom att utvärdera tidsperioder upp till tio år, för annars finns risk att fokus hamnar på de senaste månadernas resultat som nästan enbart beror på slumpen.

 

Men det sätt som jag tror att Morningstar Rating gör allra störst nytta är genom att göra fondförvaltarnas prestationer mer synliga. När förvaltarna vet att deras prestationer kommer att utvärderas och många kunder ser fondernas betyg, så kommer de att anstränger sig mer. Betygen fungerar både som morot och piska, precis som betyg i skolan bidrar till att många elever studerar mer intensivt och lär sig mer. Hela fondbranschen stimuleras att prestera bättre och det bidrar till att spararna får mer pengar tillbaka från fonderna.


Xfondbetyg Xmorningstar

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar