24 fonder att sälja innan de dör

Fonder som har funnits mer än 5 år och fortfarande förvaltar mindre än 100 miljoner kronor är uppenbart misslyckade. Här är listan med 24 svenska fonder som kunderna borde lämna, eftersom de uppenbart är olönsamma och rimligen snart dödas.

Jonas Lindmark 2017-06-01 | 16:52
Facebook Twitter LinkedIn

Diskussionen om fonders storlek har blivit ännu mer aktuell nu, efter att Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen idag bland annat föreslår att fonder bara ska få komma med i PPM om de innehåller minst 500 miljoner kronor.

 

Utgångspunkten i förra veckan krönika ”Vägra köp nya fonder” är att det finns alldeles för många fonder, över 40.000 i Europa, och att två tredjedelar har så litet förvaltat kapital att de troligen är olönsamma för fondbolagen. Orsaken till att det ändå varje år startas massor av nya fonder är främst att säljarna ofta lyckas övertyga kunder genom att berätta att en ny fond har en nyligen uppfunnen finess i sin inriktning som andra fonder saknar.

 

24 gamla och mycket små

 

Totalt finns idag 743 fonder registrerade i Sverige, som i snitt innehåller knappt 5 miljarder kronor. Deras förvaltningsavgift är i snitt 1,15 procent per år och fondbolagen får därmed i snitt bruttointäkter på 56 miljoner kronor per fond. I genomsnitt är det därmed uppenbart att fondförvaltning är lönsam.

 

Men detta gäller inte små fonder, eftersom intäkterna är i procent av förvaltat kapital. 46 procent av de svenska fonderna har tillgångar värda mindre än 1 miljard kronor i senast rapporterade portfölj, vilket i branschen brukar anges som gränsen för lönsamhet. Nystartade fonder är förstås ofta små, eftersom de inte har hunnit få särskilt stora insättningar.

 

Fast även bland fonder som har funnits mer än fem år är det många som inte innehåller särskilt mycket pengar. Av 743 fonder är det 150 som har funnits mer än fem år och innehåller mindre än 1 miljard kronor. Extremfallen är de fonder som har funnit mer än fem år och i senast rapporterade portfölj har under 100 miljoner kronor i förvaltat kapital. Tabellen nedan visar dessa 24 fonder:Svenska fonder äldre än 5 år, mindre än 100 mkr
Fondbolag
och fondnamn
Startår Förmögenhet
mkr
Fondtyp
Ability Hedge 2007 39 Hedge
Aktie-Ansvar Europa 2000 78 Aktiefond
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2006 61 Hedge
Aktie-Ansvar Graal Total 2xL 2010 79 Hedge
Aktie-Ansvar Graal Trendhedge 2010 93 Hedge
Alfa Axiom 2010 39 Hedge
Alfa Quant 2012 44 Hedge
Alfred Berg Företagsob Hållbar 2006 37  
Caprifol Nordiska 2009 98 Aktiefond
Coeli Multistrategi 2XL 2005 18 Hedge
Gustavia Global Tillväxt 2010 85 Aktiefond
Gustavia Kazakstan Centralasien 2010 66 Aktiefond
Gustavia Proxy Petroleum Energy 2008 77 Aktiefond
Hercules 2006 23  
Humle FondSelect 2002 69 Aktiefond
Inside Hedge 2009 46 Hedge
Inside Sweden 2010 64 Aktiefond
Lundmark Aktiv Europa 2007 59 Aktiefond
Nordic Equities Select 2007 74 Hedge
Sentat Thyra Hedge 2006 79 Hedge
Simplicity Asien 2006 62 Aktiefond
Simplicity Kina 2010 59 Aktiefond
Strand Förmögenhets 2005 48  
Tellus Midas 2007 15  Gemensamt för dessa mycket små och ganska gamla fonder är att de förvaltas av små fondföretag. Ingen av dem tillhör en stor svensk bank eller försäkringsbolag. Nästan samtliga är antingen aktiefonder eller hedgefonder, vilket gör att kunderna lättare accepterar höga avgifter. Samtliga har också höga avgifter jämfört med snittet i fondbranschen, vilket gör det lättare för fondbolaget att täcka sina kostnader, fast samtidigt svårare för fonden att prestera bra resultat.

 

Ingen av de 24 små och gamla svenska fonderna har heller historiska resultat som klart och tydligt överträffar liknande fonder. Ingen av dem har Morningstar Rating högre än 3 stjärnor. Hedgefonderna är svåra att jämföra rättvist och har ingen Rating, men deras fondförmögenhet brukar å andra sidan ha en tydlig koppling till hur framgångsrik förvaltningen har varit. Dåliga resultat är dessutom logiskt, för en ovanligt skicklig förvaltare vill knappast sköta en fond som efter mer än fem år fortfarande är så liten att den uppenbart inte ger intäkter nog att betala allt det som krävs för bra förvaltning.

 

Två av fonderna har bytt inriktning under de senaste fem åren. Alfred Berg började leta hållbara företagsobligationer i juli 2014 och Gustavia Proxy Petroleum Energy fick nuvarande inriktning i mars förra året. De gamla kunderna kanske har blivit mer nöjda, men de verkar inte ha satt in särskilt mycket mer pengar. En hake kan också vara att kunderna, med rätta, är skeptiska till fonder som byter inriktning eftersom det därmed verkar mer troligt att de snart kommer att byta igen.

 

Sälj innan de dör

 

Min slutsats är att det fåtal kunder som har pengar i någon av de 24 fonderna i tabellen ovan borde sälja sina andelar och investera i en större mer framgångsrik fond. Dels har så små fonder som sagt dåliga förutsättningar att anställa skickliga förvaltare. Dels är risken rimligen i de flesta fall stor att fondbolaget snart fattar beslut att döda fonden, särskilt som nya EU-regleringar och krav från myndigheter de senaste åren har höjt kostnaderna. Nedläggning ger en tidsperiod då fonden får sämre exponering mot sin marknad eftersom alla innehaven måste omvandlas till likvida medel som kan återbetalas, så bättre att vara bland de första som lämnar.


Xfondfakta Xhedgefonder Xköptips

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar