Äntligen skälig flytträtt

Att flytta pensionsförsäkringar har ofta varit alldeles för dyrt. Nu föreslår regeringen äntligen nya regler, från juli 2018. Men för att tvinga fram en effektiv hantering behövs ett avgiftstak, 2000 kronor borde räcka.

Jonas Lindmark 2017-08-17 | 11:47
Facebook Twitter LinkedIn

Finansdepartementet presenterade igår ett förslag att lagstifta om skäliga avgifter för flytt av pensionsförsäkringar, ett förslag som nu går ut på remiss.


Enligt förslaget ska flyttavgifter inte få vara högre än de direkta kostnaderna hos försäkringsbolaget för att hantera flytten. För avtal som är mer än fem år gamla men tecknade efter 2007 får försäkringsbolaget inte längre kräva ersättning för anskaffningskostnader. Enligt regeringen ska det både bli lättare att flytta individuella pensionsförsäkringar och att lägga ihop flera avtal, men kollektivavtalade tjänstepensioner får behålla sina begränsningar.


5% av kapitalet orimligt


Flytträtt infördes i Sverige redan 2007, men väldigt få har flyttat eftersom branschen valde villkor som är uppenbart orimliga. Precis som i andra sammanhang är det fel att kunder binds vid ett avtal utan att tjäna något på bindningen. Men försäkringsmäklare och andra säljare får högre provisioner om de övertalar kunder att välja hög flyttavgift. 5 procent av kapitalet är nästan standard. Efter tio år har höginkomsttagare ofta mer än en miljon i sin tjänstepension, så 5 procent betyder att det kostar över 50.000 kronor för att flytta.


Dessutom blir kunderna ofta lurade av att försäkringsbolag skriver i sin information att de har gratis flytt. Istället är det avtalen med försäkringsmäklaren som kräver 5 procent av kapitalet plus kompensation för uteblivna provisioner, men för kunden är detta lika illa.


Lite är det förstås skäligt att en flytt kostar, för andra kunder som stannar skulle annars drabbas av extra kostnader. Enligt den kartläggning som Livförsäkringsutredningen presenterade 2012 tar handläggningen av en flytt mellan en och tre timmar, så med ett antagande om en kostnad på 750 kronor per timme blir den faktiska flyttkostnaden max 2250 kronor. Men trots att en statlig utredning påpekade dessa problem redan 2012 gjorde kopplingen till problemen med provisioner att ny lagstiftning dröjde. Riksdagsvalet 2014 gav tre års fördröjning, bland annat därför att en finansmarknadsminister med lång erfarenhet av branschen (Peter Norman) ersattes av en okunnig (Per Bolund).


Men nu ska vi alltså snart äntligen mer rimliga avgifter för flytt, som inte får vara högre än de direkta kostnaderna hos försäkringsbolaget för att hantera flytten. De ska vara skäliga, inte ofta uppenbart orimliga som hittills. Den främsta förbättringen är att när ett pensionssparande pågått i mer än fem år får försäkringsbolaget inte längre kräva ersättning för anskaffningskostnader (främst provisioner till försäkringsmäklare och andra säljare) på avtal som tecknats efter 30 juni 2007 då lagkravet om flytträtt infördes.


Provisioner skapar flytt


Dock finns fortfarande risken att när säljare tjänar på att flytta pensionsförsäkringar så kommer de att övertala kunder att flytta trots att flytten inte gynnar kunden. I finansdepartementets förslag saknas en analys av effekterna av de nya reglerna som införs i januari då provisioner bara blir tillåtna om de höjer kvaliteten på tjänsten. Det verkar svårt att motivera att provisioner i procent av sparkapitalet till försäkringsmäklarna skulle höja kvaliteten på pensionsförsäkringarna, så rimligen kommer Finansinspektionen från januari att kräva andra betalningsmodeller där ersättningen snarare är per timme eller per kund. Då blir inte en flytt av gammalt kapital lika lönsam för mäklarna, vilket troligen gjort att ändringen av reglerna för flyttavgifter har fått vänta på den nya regleringen av provisioner i finansbranschen.


Avgiftstak behövs


Dessutom borde regeringen gå längre och införa ett avgiftstak, för problemet är annars att försäkringsbolagen inte har något intresse av att se till att flyttadministrationen sker effektivt. De får ju skicka räkningen till kunden som flyttar.


Finansdepartementets argument emot är att de vill behålla fri konkurrens, men den räcker inte för när kunderna väljer en pensionsförsäkring så är de i kunskapsunderläge i förhållande till säljare som i sin information knappast kommer att fokusera på framtida flyttkostnader. Det är först senare om kunden blir missnöjd med förvaltningen som intresset att flytta uppstår och då är ju avtalet redan påskrivet. Rimligt tycker jag vore att en flytt efter mer än 5 år maximalt får kosta 2000 kronor.


Xfondavgifter Xpensioneringsplan Xpensionssparande

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar