Sverige imponerande bra på hållbarhet

En jämförelse av hållbarheten hos tre Sverigefonder visar att det är jämnt i toppstriden, vilket beror på att de flesta svenska börsföretag sköter hanteringen av miljö, människor och ägarfrågor klart bättre än snittet i resten av världen.

Jonas Lindmark 2017-10-05 | 15:14
Facebook Twitter LinkedIn

Om bra beteende hos börsföretag blir mer lönsamt, så lockas fler kapitalister att förbättra. När vi på Morningstar våren 2016 lanserade hållbarhetsbetyg för fonder gav vi mer makt åt granskarna hos Sustainalytics och ökade intresset hos både förvaltare och allmänhet för börsföretagens hållbarhet, för både fondbolag och sparare vill gärna att deras fond ska ha 5 glober.

 

För vanliga fondsparare kan detta ändå bli alltför abstrakt eftersom utvärderingen sker i flera steg. Först har börsföretagen själva ansvariga som försöker undvika skandaler och försöker förbättra organisationens beteende när det gäller miljö, människor och ägarstyrning (Environmental, Social and Governance, ESG). Sedan granskas de av Sustainalytics och jämförs med andra företag samt får ett betyg. Det tredje steget görs av Morningstar, som räknar om företagens betyg så att snitten i varje bransch blir på samma nivå och därmed rättvisa att jämföra. Det fjärde steget är att räkna ut fondernas hållbarhetsvärde, baserat på deras portföljer varje månadsskifte.

 

1 eller 5 glober?

 

Men mer konkret, vad är det som avgör om en fond får 1 eller 5 glober? Detta avgörs av fondens hållbarhetsvärde jämfört med andra i samma kategori, så tävlingen blir svårare att vinna om de flesta medtävlare är bra.

 

Genom att jämföra tre Sverigefonder blir Morningstars utvärderingen av hållbarheten hos aktiefonders innehav mer begriplig. De tre fonder vi jämför är de med högst och lägst hållbarhetsvärde, samt indexfonden Avanza Zero.

 

Spiltan sämst

 

Spiltan Investmentbolagsfond har klart sämst hållbarhetsvärde bland Sverigefonder, 44. Det är visserligen bara aningen sämre än snittet för alla fonder som säljs i Sverige, 49. Avvikelsen nedåt beror på att fonden investerar drygt hälften av fondförmögenheten i de två största svenska investmentbolagen, Investor och Industrivärden, som enligt Sustainalytics är lite sämre på hållbarhet än snittet bland andra finansiella företag runt om i världen. Men avvikelsen globalt sett är ganska liten, förklaringen till Spiltans jumboplats är en annan.

 

Svenska börsbolag har nämligen mycket högt snitt, 58. Det beror på att de generellt är mycket bättre än företag i de flesta andra länder när det gäller hållbarhet. För att få ett bra hållbarhetsbetyg jämfört med andra Sverigefonder krävs därför att fondens innehav i snitt är ännu bättre.

 

Cicero bäst

 

Bäst hållbarhetsvärde av alla Sverigefonder har Cicero Focus, 62. En granskning av fondens innehav i den senaste portföljen per 31 augusti visar att alla de tio största innehaven har höga hållbarhetsvärden. Men framför allt har fonden avstått från att investera mycket i svenska börsföretag med låga hållbarhetsbetyg, som Investor och Telia.

 

Intressant är att skillnaden är liten när Cicero Fokus jämförs med en indexfond som Avanza Zero, som har hållbarhetsvärde 59. Det beror på att svenska storföretag generellt har höga hållbarhetsvärden. Bland 30 innehav i Avanza Zero är det faktiskt bara ett enda, Investor, som har ett hållbarhetsvärde under snittet globalt sett. Det betyder inte främst att Investor är dåligt globalt sett, utan tvärtom att jämfört med de flesta andra stora svenska börsbolag saknas många positiva åtgärder.

 

När det gäller utvärderingen av Sverigefonder baserat på Sustainalytics analyser så är alltså den centrala slutsatsen att svenska börsföretag är imponerande bra. Nästan oavsett vilken Sverigefonder pengarna hamnar i så blir hållbarheten klart bättre än genomsnittet globalt sett.


Xhållbarhet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar