Vändpunkt för värdefonder

Optimister föredrar aktier i företag med hög förväntad framtida tillväxt, som därför ger högre risk. Att gå mot flockbeteendet och välja värdefonder är dock jobbigt, även om det historiskt i snitt har givit högre avkastning.

Jonas Lindmark 2018-11-29 | 15:35
Facebook Twitter LinkedIn

En hyfsat stabil trend de senaste tolv åren är att aktier i börsföretag med hög förväntad tillväxt givit lite högre avkastning. De senaste fem åren när de största amerikanska IT-bolagens aktier varit vinnare så har skillnaden ökat. 2016 var dock ett undantag, då steg istället värdeaktier betydligt mer.


Fast i ett riktigt långt historiskt perspektiv är motsatsen vinnare, värdefonder som köper billiga aktier. Deras innehav har tyngdpunkten till vänster i Morningstars illustration "Style Box" för aktiefonder.


Sett över de 100 senaste åren är det lågt värderade aktier i börsföretag med problem eller trista framtidsutsikter som i snitt givit högre avkastning. Förklaringen brukar främst anses vara att spekulanter drar ut de nuvarande trenderna för långt in i framtiden, vilket gör att de betalar för mycket för förhoppningar om framtida vinstökningar.


Vändpunkt


Och nu kanske nästa vändpunkt för värdefonder har passerat. De fem amerikanska IT-bjässarna Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google som har orsakat mycket av börsuppgången globalt de senaste fem åren har backat betydligt mer än snittet de senaste tre månaderna. Och nu under höstens börsnedgång är det för första gången på ett par år istället aktier i värdebolag som varit den bästa placeringen. I snitt har fonderna i Morningstars kategori ”Global, värdebolag” bara backat 2 procent de senaste sex månaderna, medan fonderna i kategorin ”Global, tillväxtbolag” backat 4 procent.


Det är förstås möjligt att fördelen för värdefonder bara består så länge aktiekurserna backar, eftersom det är rimligt att förväntningar om en försämrad konjunktur påverkar högt värderade aktier i tillväxtbolag mer. Men å andra sidan upplevde investerarna samma avvikelse under 1990-talet då aktier i tillväxtbolag länge utvecklades bäst, följt av en tydlig revansch för värdefonder fem år i rad, de första fem åren på 2000-talet.


Optimisterna i majoritet


Att fokusera på att köpa aktier i värdebolag är ett försök att göra tvärtom mot det normala flockbeteendet på aktiemarknaden och The Economist påpekar i en analys 25 oktober att detta ofta betyder förluster jämfört med index så länge de nuvarande trenderna består.


Benjamin Graham, som flyttade med sina föräldrar till New York när han var ett år gammal, skrev 1949 boken ”The Intelligent Investor” och brukar ses som värdefondernas grundare. Warren Buffett, världens mest framgångsrika aktieinvesterare, har påpekat att han lärde sig förvaltning och aktievärdering av Benjamin Graham. Båda två argumenterar för att försöka köpa aktier när deras kurser är långt under det fundamentalt motiverade värdet.


Men optimisterna är ofta i majoritet under långa tidsperioder. Då brukar det istället vara företag med goda framtidsutsikter som har de aktiekurser som stiger mest, i takt med att förhoppningarna stärks om växande vinster i framtiden. För att inte dras med av optimismen och hålla fast vid att istället fokusera på att köpa aktier i företag med trista framtidsutsikter krävs mental styrka att stå emot flockbeteende. Det saknar de flesta investerare och många fondförvaltare av värdefonder har givit upp de senaste åren, ofta för att de under lång tid haft stora utflöden från sina fonder.


De flesta människor trivs helt enkelt inte med att gå mot majoriteten, eftersom det betyder att de kommer att ha fel under långa tidsperioder. Då är det nog inte värt besväret att köpa värdefonder. Men analysen i The Economist påpekar att det även finns människor som klarar att härda ut motgångarna och till och med trivs med att inte vara en del av flocken. Det är den inställning som krävs för att inte bara tillfälligt utan även långsiktigt gilla värdefonder.


Dubbel fördel


Ytterligare ett problem är att värdefonder historiskt väldigt tydligt har varit en bättre placering under de år då aktiemarknaden global har backat. Det gäller 2000, 2001, 2002, 2008 och 2011. Varje kalenderår de senaste 20 åren som världsindex har backat har värdefonderna backat mindre och ibland (2000 och 2001) även stigit lite. Men det är å andra sidan aldrig värdefonderna som vinner de år då aktiemarknaden stiger mest. Det talar för att när aktier i tillväxtbolag ser ut att vara högst värderade, vilket ger högre risk att de faller i värde, då är knappast ett bra tillfälle att köpa värdefonder heller.


För långsiktiga investerare som satsar på ”köp och behåll”(och litar på att aktier i längden lönar sig även om de tillfälligt kan gå ned i värde) ger en jämnare värdeutveckling ändå minskad osäkerhet och därmed fördelen att risktagandet minskar. Lägre risk är ett argument för att vara nöjd även om avkastningen förblir oförändrad, så om värdefonder kan återvända till att även ge högre snittavkastning har de i så fall kanske en dubbel fördel.


Xavkastning Xvärdefonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar