En ny lag om investeringsfonder

Jonas Lindmark 2003-09-15 | 19:30
Facebook Twitter LinkedIn
Regeringen har nu lagt en proposition som föreslår att lagen om värdepappersfonder ersätts av en ny lag om investeringsfonder. Genom den nya lagen genomförs ändringarna av EG:s direktiv om fondföretag, det så kallade UCITS-direktivet. Förslagen bygger på Värdepappersfondsutredningens delbetänkande "Investeringsfonder - Förslag till ny lag" (SOU 2002:56). En viktig ändring är att fonder får därmed

större möjligheter att placera medel i andra fonder (fondandelsfonder) och i derivat, vilket ger ökade möjligheter för indexfonder. Regeringen följer inte utredningens förslag om hedgefonder, utan föreslår att hedgefonder ska regleras på samma sätt som andra fonder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2004.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar