Dyrare fondhandel hos Skandialink

Jonas Lindmark 2010-10-20 | 14:36
Facebook Twitter LinkedIn

Från och med 1 oktober 2010 dubblar Skandia påslaget på växlingskursen till 0,25 procent när försäkringstagare hos Skandialink köper, säljer eller byter mellan fonder som är noterade i utländsk valuta. I praktiken betyder det 0,25 procent högre köpkurs och 0,25 procent lägre säljkurs i svenska kronor. Det tidigare påslaget var 0,12 procent. Enligt Skandia beror fördubblingen på ökade kostnader: "Påslaget respektive avdraget täcker den risk och de kostnader Skandia har i samband med fondhandel, pga ökad volatilitet på marknaden har dessa ökat. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. Denna valutaspread ligger i samma nivå som de flesta av våra konkurrenter."

[notera att om man byter mellan två olika utländska fonder så blir kostnaden 0,5 procent. Kunder som byter ofta få

r i längden höga valutakostnader, vid byten en gång per månad mellan utländska fonder blir kostnaden 6 procent av sparkapitalet på ett år. I början på 2000-talet gjorde Skandia valutaaffärerna netto, så att alla kunder fick samma växelkurs. Men ökade mängder fondbyten, ofta av förvaltare som tar ytterligare 1 procent av kapitalet per år, har gjort valutaväxling till en stor intäkt för Skandia. -JL]

Läs mer: Skandia

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar