Tre stora lagändringar för fonder

Jonas Lindmark 2011-04-05 | 23:22
Facebook Twitter LinkedIn

Tre viktiga lagändringar som påverkar fondsparandet tog varsitt steg närmare riksdagsbeslut den här veckan, summerar Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande. Den blocköverskridande Pensionsgruppen i riksdagen har enats om att stoppa massbyten inom PPM (premiepensionen hos Pensionsmyndigheten). På måndagen kom dessutom två viktiga lagrådsremisser som berör fonder: Den första gäller ett nytt regelverk på EU-nivå som öppnar för rationaliseringar och strukturomvandlingar i fondbranschen, samt ger fondverksamhet i Sverige en förbättrad möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder. Den andra lagrådsremissen behandlar skatt på investeringsfonder, skatt tas bort på själva fonden för svenskregistrerade fonder och istället införs en helt ny skatt för svenska fondsparare.

L

äs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar