3,2 miljarder till fonder i november

Jonas Lindmark 2013-12-10 | 12:08
Facebook Twitter LinkedIn

Blandfonder hade de största nettoinsättningarna under november visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening, medan uttag gjordes från penningmarknadsfonder. Totalt under årets första elva månader har blandfonder fått 44 miljarder kronor netto, varav 4,5 miljarder under november. Aktiefonder har totalt i år fått 20 miljarder netto, varav 0,3 under november.
Bland aktiefonder fick globalfonder, Europafonder och USA-fonder fortsatta inflöden netto, medan mer specialiserade fonder inriktade på tillväxtmarknader fick fortsatta utflöden. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november och uppgick vid utgången av månaden till 2443 miljarder, vilket är den högsta notering som uppmätts. Brutto under årets första elva månader har insättningar gjorts värda 595 miljarder kro

nor och uttag brutto på 529 miljarder, vilket ger ett nettoflöde i Sverige som rapporteras till föreningens statistik värt 66 miljarder.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar