Olika tyngdpunkter i svenska fondsparandet 2014

Jonas Lindmark 2015-02-04 | 14:14
Facebook Twitter LinkedIn

Det totala fondsparandet i Sverige var värt 2926 miljarder kronor vid slutet av 2014, och av detta står PPM för 26 procent, sparande via fondförsäkringar 24 procent och hushållens direktsparande 18 procent, visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Insättningar av nya pengar förra året var netto 166 miljarder, varav 31 procent placerades via ISK och 21 procent via PPM. Värdeökningen under 2014 var 350 miljarder, vilket ger en sammanlagd ökning av fondsparandet på 516 miljarder under året.


Inflödet har olika tyngdpunkter i fondtyperna, vilket visar att svenska folkets val av risknivå varierar mellan sparkategorierna. Aktiefonder fick insättningar netto från PPM (21 mdr) och ISK (14 mdr), medan både hushållens direktsparande (-8 mdr) och företag (-9 mdr) minskade innehaven av aktiefonder. Blandfonder fick hela 69 miljarder insatt netto, varav 39 procent kom via ISK. Långa räntefonder fick 68 miljarder netto, med störst insättningar från företag (26%) och förvaltarregistrerat (19%).

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings