Fredrik Nordström spår en tuff resa för branschen

Jonas Lindmark 2015-11-18 | 12:05
Facebook Twitter LinkedIn

Prispressen fortsätter, Swedbank sänker fondavgifterna och in en intervju i SvD Näringsliv spår Fondbolagens Förenings nya VD Fredrik Nordström att branschen i framtiden får en ganska tuff resa:

"En annan trend vi ser inom aktiefonder är att aktivt förvaltade fonder har nettoutflöden medan indexfonder har nettoinflöden. Det här kan leda till en konsolidering i branschen och vi har redan sett några samgåenden. En annan effekt är att det kan bli tuffare för nya aktörer. Konkurrens är bra men det är också bra med en mångfald bland aktörerna" säger Fredrik Nordström.

Många nya regler de senaste tio åren har också höjt trösklarna för nya fondbolag. Fredrik Nordström säger att det även finns ett regelverk som ska ge objektiv rådgivning även om rådgivarna inte är ekonomiskt o

beroende. Finansinspektionen haft ett antal tillsynsärenden som gäller rådgivning, vilket visar att Finansinspektionen tar frågan på allvar.

Läs mer: Svenska Dagbladet

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar