Fondbolagen starkt kritiska till FI:s rapport

Jonas Lindmark 2016-02-17 | 11:22
Facebook Twitter LinkedIn

Slutsatserna är felaktiga, Finansinspektionens tillsyn har inte genomförts som planerat mot de dåliga rådgivarna, rapporten redovisar ett obalanserat urval av rapporter och forskningsresultat, samt saknar helhetssyn, skriver Fondbolagens Förening i ett starkt kritiskt PM som svar på rapporten "Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad".

I rapporten, som offentliggjordes 3 februari, argumenterar FI för ett förbud mot alla provisioner i samband med investeringsrådgivning, portföljförvaltning och förmedling av livförsäkringar med sparandeinslag. Fondbolagens Förening är ovanligt skarp i sina formuleringar och summerar att Finansinspektionens rapport "saknar en helhetssyn på affärsmodeller och förutsättningar för aktörerna i branschen. Slutsatserna som dras är svåra att föl

ja och bygger på kedjor av antaganden som inte framstår som välgrundade."

Läs mer: Fondbolagens Forening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings