Fem förslag från fondutredningen som förbättrar konkurrensen

Jonas Lindmark 2016-06-28 | 22:22
Facebook Twitter LinkedIn

Fondbolagens Förening är mycket positiv till de konkreta förslag på förbättringar som nu föreslås av den statliga fondutredningen under ledning av Ann-Christine Lindeblad, som idag lämnat slutbetänkandet "En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad" (SOU 2016:45).

Fem av förslagen är enligt Fondbolagens Förening särskilt viktiga för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera regelverket: (1) Fondbolag ska ges möjlighet att erbjuda investeringssparkonto. (2) Även svenska fondbolag ska kunna starta bolagsrättsliga fonder, så kallade SICAV. (3) Fondbolag ska kunna ha andelsklasser för en fond som kan anpassas till hur den distribueras till kund. (4) Förtydligad hållbarhetsinformation på fondnivå med redovisning av koldioxidavtryck. (5) Fond

bolagen ska ange information som visar fondens aktivitet i förvaltningen i förhållande till ett jämförelseindex, till exempel med nyckeltalen tracking error eller active share.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar