En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad

Jonas Lindmark 2016-06-28 | 22:00
Facebook Twitter LinkedIn

Den statliga fondutredningen föreslår nya och skärpta informationskrav, en ny lag som tillåter SICAV-fonder även i Sverige, samt flera konkurrensfrämjande åtgärder. "En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad" (SOU 2016:45) föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 3 januari 2018.
Uppdraget har varit att föreslå ändringar som stärker den svenska fondbranschens konkur

renskraft och modernisera det svenska fondregelverket, att föreslå åtgärder för att förbättra informationen kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, samt att tydliggöra skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder.

Läs mer: Regeringen

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar