Ny tjänst visar vad din tjänstepension kostar

Jonas Lindmark 2017-05-17 | 9:53
Facebook Twitter LinkedIn

En ny del på Konsumenternas sajt ger under rubriken "Pensionsguiden" två olika oberoende jämförelser av individuella tjänstepensioner. Den första heter "Jämför pris" och visar vad de sammanlagt kostar i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald. Skillnaderna är förvånansvärt stora, ofta med Avanza och Nordnet billigast och de flesta övriga alternativ många gånger dyrare.

Den andra delen heter "Jämför individuella tjänstepensioner" och visar i detalj alla olika villkor för upp till 19 alternativ utan garanti och 8 alternativ med garanti. Jämförelsen av villkor gäller vilka som kan teckna försäkringarna, vilken rådgivning som ingår, hur stor garantin är, hur stora avgifter av olika typ som tas ut, historisk avkastning, möjliga utbeta

lningstider, försäkringsskydd, flytträtt och återköpsrätt samt vilka avgifter som gäller vid avslut.

Bakom de stiftelser som driver Konsumenternas sajt står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening, Svensk Försäkring och Svenska Fondhandlareföreningen. Verksamheten finansieras gemensamt av finansbranschen.

Läs mer: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar