En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Jonas Lindmark 2017-08-16 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn

För att förenkla och sänka kostnaderna för att återköpa och flytta sparande i livförsäkringar föreslår finansdepartementet lagändringar i en promemoria som nu skickas på remiss. Detta PM föreslår bland annat att flyttavgifter bara får baseras på företagets direkta kostnader och faktiska anskaffningskostnader (inte 5% av sparkapitalet som är vanligt idag) och att anskaffningskostnader ska anses betalda efter 5 år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Finansdepartementets PM har skickats på remiss till 40 remissinstanser, bland andra Konsumentverket, Finansinspektionen, Fondbolagens Förening, Avanza, Brummer Life, Collectum, Max Matthiessen och Nordnet. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 16 november 2017.

Läs mer:

egeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/08/en-effektivare-flyttratt-av-forsakringssparande/"> Finansdepartementet

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar