Skandia slutar med strukturerade produkter

Jonas Lindmark 2017-08-31 | 10:10
Facebook Twitter LinkedIn

För att fokusera på pension och långsiktigt sparande har Skandia beslutat att sluta erbjuda aktieobligationer och andra så kallade strukturerade produkter, enligt ett pressmeddelande. En annan orsak är nya EU-regler (MiFID II och IDD)som från årsskiftet kommer att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. Finansinspektionen förtydligade i slutet på juni att Skandia och andra mellanhänder bara får ta emot eller betala provisioner om detta höjer kvaliteten på tjänsten och inte ger risk för snedvridning av incitamenten.

"Strukturerade produkter har varit en kompletterande produkt i Skandias erbjudande och kommande regelverk innebär kostsamma investeringar. I takt med vikande efterfrågan och en problematisk incitamentsstruktur har Skandia i en samlad bedömning valt att avv

eckla produktområdet" säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef.

Läs mer: Svenska Dagbladet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar