Svensk valfrihet i PPM leder fel

Jonas Lindmark 2017-09-19 | 10:51
Facebook Twitter LinkedIn

Färre än 0,5 procent av de nyinträdande i PPM-systemet gör ett aktivt val och de övrigas pengar hamnar därför i AP7 Aktiefond, med en hävstång som skulle leda till stora förluster vid en global finanskris. Det vore bättre att begränsa valfriheten till ett fåtal fonder och även begränsa hävstången, säger Richard Thaler som är professor i beteendeekonomi vid University of Chicago till DN.

> "Följden skulle bli lägre pensioner än vad som nu kan åstadkommas. Risknivån i PPM-systemet är inte så hög, om man beaktar att pensionsspararna också har sin allmänna pension och ofta - vid sidan av denna – även andra tillgångar", säger Sjunde AP-fondens VD Richard Gröttheim.

Läs mer: Dagens Nyheter

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar