Mycket optimism kvar

Trots att aktiefonderna föll 17 procent i snitt under första kvartalet, så har en majoritet aktier fortfarande mer än dubblats i värde de senaste 5 åren. Men historiskt har aktiekurserna även överreagerat nedåt och det är långt till en sådan botten.

Jonas Lindmark 2008-04-15 | 13:54
Facebook Twitter LinkedIn
Första kvartalet blev bedrövligt för alla typer av aktiefonder, i snitt var värdeminskningen 17 procent. Samtliga 88 grupper som finns med i Morningstars Fondindex per 31 mars har backat i värde och bara en handfull (Taiwan-, guld-, fastighets-, Thailand och Finlandsfonder) har förlorat mindre än 10 procent, som är genomsnittet för Sverigefonder.

Kina och Indien sämst

Sämst under första kvartalet var utvecklingen för Indienfonder (-32%) och Kinafonder (-30%). Även bredare Asienfonder, Östeuropafonder och IT-fonder backade mer än 20 procent. Omsvängningen från den dramatiska uppvärderingen fram till slutet på oktober 200

7 är dramatisk, även om bredden på nedvärderingen visar att orsaken främst är ändrade framtidsförväntningar generellt, inte ändrad syn på potentialen hos kinesiska eller indiska börsföretag.

Breda globalfonder och Europafonder har backat 16 procent i snitt första kvartalet och för både USA-fonder och Japanfonder betyder nedvärderingen i år att hela uppgången under de föregående tre åren är utraderad. Delvis beror detta på ändrade valutakurser, eftersom både USA-dollarn och den japanska yenen har försvagats kraftigt de senaste åren. Från en topp i november 2005 har dollarn backat från 8,20 till 5,94 kronor, en nedgång på 28 procent. Yenen backade ungefär lika mycket under 2006 och första halvåret 2007, men därefter har yenen återhämtat sig något mot kronan. Tyvärr har Tokyobörsen reagerat extremt negativt på detta och på avsaknaden av ekonomiska reformer, så den positiva valutaeffekten har ätits upp av fallande aktiekurser (se ”Svårt tro på nytändning i Tokyo”).

Mycket optimism kvar

I ett längre perspektiv är det uppenbart att väldigt mycket optimism om framtiden finns kvar inbakat i dagens aktiekurser, trots nedgången under första kvartalet. En titt på utvecklingen hos Fondindex för Europafonder de senaste 10 åren visar till exempel att de per 31 mars i snitt är kvar på samma nivå som under sommaren 2006, mitt under de senaste årens globala högkonjunktur – ett år innan finanskrisen i USA började. Och uppgången är fortfarande knappt 50 procent sedan sommaren 2004, då återhämtningen under 2003 redan hade medfört en rejäl uppvärdering.

Dessutom är ovanstående räknat i svenska kronor – men ett dollarperspektiv är bättre för att bedöma nivån på aktievärderingen globalt, eftersom dollar är måttstocken för en majoritet av världens aktieägare och merparten av alla internationella transaktioner. Sett i dollar är optimismen som finns inbakad i dagens nivå betydligt mer uppenbar: MSCI World Index för småbolag är per 31 mars 139 procent högre än för fem år sedan. MSCI Emerging Market Index (som mäter tillväxtmarknader) är 306 procent högre än 31 mars 2003. MSCI Europe Index befinner sig 142 procent högre.

Trots den branta nedvärderingen det senaste kvartalet, så har alltså en tydlig majoritet aktier långt mer än dubblats i värde de senaste fem åren, räknat i dollar. Eftersläntrare är främst storbolag i USA och Japan, men å andra sidan var dessa ofta vinnare under IT-bubblan i slutet på 1990-talet.

Inget överdrivet börsras ännu

Avgörande under det närmaste året är börsbolagens vinstutveckling. Om det senaste årets bostads- och finanskris i USA inte smittar av sig på övriga branscher, eller övriga världsdelar – då är dagens värdering rimlig och optimisterna kan andas ut. Men om den reala ekonomin smittas, råvarupriserna faller, tillverkningsindustrin bromsar in och den privata konsumtionen bromsar in även i Europa – då finns fortfarande mycket fallhöjd kvar. Framtiden är ovanligt osäker, vilket syns på börsutvecklingen där svängningarna ofta är mer än 1 procent per dag.

Historiskt har det ofta kommit överreaktioner nedåt, precis som uppåt. Både 1992, 1998 och 2002 upplevde vi överdrivna börsras. Jag tycker att det verkar logiskt att det även under denna konjunkturnedgång kommer börsras som sänker aktiekurserna till långt under den långsiktiga trenden. Och vid en sådan botten är vi långt ifrån ännu.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar