Utlandsfonder lyfts av kronans fall

Media jämför ofta svenska börsindex med Nasdaq och Dow Jones, vilket ger intrycket att Stockholmsbörsen klarat sig bra hittills 2009. Men det är i lokal valuta – omräknat till samma valuta är skillnaderna små.

Jonas Lindmark 2009-02-25 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn
Den svenska kronan har försvagats kraftigt de senaste två veckorna och i går nådde riksbankens TCW-index 151,9 vilket betyder att kronan tappat 19 procent mot ett vägt snitt av Sveriges handelspartners sedan i somras. Jämfört med USA-dollar och yen är kronans ras mycket större, medan nedgången mot euron (som väger tyngst i TCW) ”bara” är 16 procent.

Dollar och pund upp 12%

Även räknat sedan årsskiftet har kronan försvagats kraftigt, även om kursen mot euro bara är aningen svagare. Men dollarn har hittills i år blivit 12 procent starkare, pundet 12 procent starkare och yenen 7 procent starkare. De tre största aktiemarknad

erna har därför haft en betydligt bättre utveckling i år omräknat till kronor.

Därmed har utlandsfonderna sett med svenska glasögon klarat sig bra i år, trots den strida ström av dåliga nyheter som kommit den senaste månaden. Under den senaste veckan har dock börsnedgången utomlands varit så stor att kronförsvagningen inte räckt som motvikt.

Men att jämföra svenska börsindex direkt med till exempel Nasdaq och Dow Jones ger därför också just nu en vilseledande bild. Svenska aktier har visserligen klarat sig bättre räknat i kronor än utländska börser med aktiekurser i dollar eller euro. Men när alla aktieindex räknas i dollar så har MSCI Sweden backat 17 procent fram till 24 februari, medan MSCI USA ”bara” backat 14 procent. Flertalet aktiemarknader i Europa har backat lite mer, men snittet mätt som MSCI Europe i dollar är minus 20 procent, så skillnaderna är i snitt små.

Problemet

Kronans försvagning är dock rimligen tillfällig. Huvudorsaken till kronans försvagning det senaste halvåret verkar vara psykologisk, nämligen att många litar på mönstret under tidigare börsras, då kronan återkommande har försvagas. En underliggande orsak kan vara att Stockholmsbörsen har en stor andel utländska investerare, som föredrar att flytta hem pengar under dåliga tider (se "Ond spiral pressar ned små börser").

Men på längre sikt borde kronan återhämta sig, precis som tidigare, tack vare att Sverige har låg inflation, överskott i bytesbalansen med omvärlden och en stark exportindustri.

Problemet är att den omvända effekten på utlandsfonderna inträffar när kronan återhämtar sig. För när kronan stärks så betyder det att utländska aktier blir mindre värda, omräknat till kronor. Alltså kommer utlandsfonder då generellt att tappa i värde (mer om det i ”När kronan återhämtar sig kommer nästa smäll”, länk ovan till höger).

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings