Se upp med koncentrationen

Branschfonder har ofta mer placerat i de största innehaven än bredare aktiefonder. Öhman IT-fond är ett tydligt exempel på hur det ytterligare ökar risken.

Jonas Lindmark 2010-06-17 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

IT-fonderna har under våren utvecklats aningen bättre än snittet bland aktiefonder, mycket därför att USA-aktier utvecklats starkt och de flesta fonder i kategorin ”Ny teknik” har en hög andel aktier noterade på amerikanska Nasdaq. I snitt är värdeökningen 4 procent de senaste tre månaderna (fram till 16 juni).


Öhman IT sämst


Men de IT-fonder som främst placerar på Stockholmsbörsen har utvecklats sämre, eftersom svenska småbolagsaktier ofta fallit tillbaka när oron ökade under maj. Den som utvecklats klart sämst bland PPM-fonderna i kategorin är Öhman IT, som backat hela 6 procent de senaste tre månaderna.


Huvudförklaringen är högre koncentration i portföljen, med hälften av pengarna i ett fåtal innehav. Per 31 maj stod de tio största innehaven i Öhman IT för 58 procent av fonden, jämfört med snittet i kategorin på 35 procent. De två allra största innehaven, svenska småbolagen Orc och Axis som tillsammans stod för 17 procent av fonden, har båda backat rejält de senaste tre månaderna. Även tre av de största innehaven i USA – Ebay, Electronic Arts och Adobe – har backat rejält under våren, även om detta delvis kompenseras av stigande dollarkurs.


Även en indexfond som Handelsbanken IT har hög koncentration, med 50 procent placerat i de tio största innehaven. Förklaringen är att bjässarna i branschen – Microsoft, Apple, IBM, Cisco och Google – har så enorma börsvärden att de dominerar trots att ett globalt IT-index totalt sett innehåller långt över hundra olika börsbolag i många länder. Men de största börsföretagen har normalt en bredare verksamhet och därmed en stabilare värdeutveckling.


Ökar risken ytterligare


Branschfonder som placerar alla pengar i samma typ av börsföretag blir därmed mer känsliga för oväntade händelser om de berör just deras bransch. Om fondens förvaltare dessutom har placerat över hälften av pengarna i de tio största innehaven, så ökar det risktagandet ytterligare. Därför kan branschfonder som satsar fel utvecklas dramatiskt mycket sämre än konkurrenterna.


Fondsparare ska alltså vara medvetna om att koncentrationen i branschfonders portfölj ofta har stor inverkan på den framtida avkastningen. Den kan förstås även vara en fördel, men bara om förvaltaren lyckas välja rätt innehav (mer om det i "Fokuserade IT-fonder bland årets vinnare", länk ovan till höger). Som Öhmans IT-fond visar kan dålig utveckling för 5 av de 10 största innehaven i en koncentrerad portfölj betyda att avkastningen blir dramatiskt mycket sämre än snittet bland andra fonder som fokuserar på samma bransch.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings