Sju sorters USA-fonder

Under 2013 har intresset ökat starkt för USA-fonder och inflödet av nya pengar var stort. Men det finns sju olika typer, så granska vilka innehav som dominerar innan du investerar.

Jonas Lindmark 2014-01-23 | 16:52
Facebook Twitter LinkedIn

2013 blev en ny triumf för börserna i New York, som steg mer än alla andra stora aktiemarknader i världen. Förra året är det sjätte året i rad med bra avkastning relativt omvärlden. Det ökade försprånget jämfört med tillväxtmarknaderna gjorde också att andelen USA-aktier i globalfonderna fortsatte att stiga och nådde tillbaka upp till 50 procent, samma nivå som kring toppen år 2000 när amerikanska storbolag förra gången dominerade.


Den starka utvecklingen för USA-aktier relativt världsindex de senaste sex åren har även gjort att intresset bland fondsparare ökat för landfonder som enbart investerar där. Under 2013 ökade det svenska sparandet i USA-fonder från 36 till 57 miljarder kronor, enligt Fondbolagens Förenings statistik. Främst beror ökningen på stigande aktiekurser, men inflödet netto förra året var 8,5 miljarder, bara globalfonder (28,8 mdr) och Sverigefonder (12,6 mdr) hade större inflöden.


Många alternativ


Men det finns många typer av USA-fonder. Morningstar har sju olika kategorier för fonder som främst köper aktier i New York (gränserna är minst 75% i aktier och av dessa minst 75% i USA). De flesta svenskregistrerade USA-fonder hamnar i kategorin ”USA, mix bolag” eftersom de ligger ganska nära jämförelseindex i sitt urval. Dessa har innehav som domineras av stora IT-bolag. Topp tre är Apple (2,8%), Google (1,9%) och Microsoft (1,9%). Därefter kommer företag i andra branscher som Exxon, Johnson & Johnson och Wells Fargo.


Men i andra kategorier ser det annorlunda ut. Ett bra verktyg för att granska likheter och skillnader mellan fonder i samma kategori är Morningstar X-Ray. Välj först en kategori som du är intresserad av i vår sökning, till exempel ”USA, småbolag” och klicka i rutan ”Endast en klass per fond”. Bocka för de fonder som verkar mest intressanta i rutan till vänster om fondnamnet och klicka sedan på ”X-Ray” ovanför tabellen (max 10 fonder). Då skapas en analys som visar hur fonderna skiljer sig ur olika aspekter. Sidan ”Överlapp” är extra intressant, eftersom den visar vilka 10 börsbolag som är vanligaste innehav i de utvalda fonderna.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar