Svaga indexfonder i Europa

Småbolagsaktier är tydligare vinnare i Europa än i resten av världen, vilket gjort att indexfonder och andra förvaltare som främst köper aktier i storbolag har halkat efter. En förklaring är att finansbranschen väger ovanligt tungt på de europeiska börserna.

Jonas Lindmark 2015-09-10 | 15:11
Facebook Twitter LinkedIn

Aktiefonder som placerar i Europa tillhör vinnarna i år. Snittet för de svenskregistrerade Europafonderna är en värdeökning på 9 procent fram till 8 september, medan globalfonderna bara segat sig upp 3 procent. Den avgörande förklaringen är att tillväxtmarknaderna efter bra utveckling under första halvåret har fallit brant.


Spridningen är dock stor mellan bästa och sämsta Europafond. Aktie-Ansvar Europa har hittills 2015 bara segat sig upp 3 procent från årsskiftet, medan SEB Europa Småbolag klättrat 29 procent. Även övriga småbolagsfonder har utvecklats bra, både i år och sett över längre tidsperioder.


Svaga indexfonder


Motsatsen är indexfonder som placerar i Europa, de har utvecklats sämre än snittet både i år och de senaste 5 åren. Värdeökningen är drygt 6 procent sedan årsskiftet för alla svenska indexfonder och de flesta följer MSCI Europe index som enbart innehåller aktier i storbolag.


För andra typer av aktiefonder är skillnaden mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder mycket mindre under 2015. Och sett över de senaste fem åren har indexfonder levererat högre avkastning både bland Sverigefonder och bland USA-fonder. Tydligen har det skett en större uppvärdering av småbolagsaktier i Europa, relativt storbolagen, men det är svårt att veta vad som orsakat detta. En gissning är att branschsammansättningen spelar roll. Finansbranschen väger tungt i Europa, med många stora börsnoterade banker.


Det kan verka konstigt att börserna i Europa har klarat sig bättre än i de flesta andra världsdelar, med tanke på alla problem som rapporteras i media. Men styrkan finns särskilt i Tyskland, som har haft en ekonomisk utveckling i otakt med resten av världen, där är arbetslösheten låg och exporten mycket framgångsrik.


Ännu mer avgörande för fondspararna är att aktieägarna kan få god avkastning även om landet där aktien är börsnoterad har stora problem. Företagen har ofta en global marknad och det är deras vinster som främst styr aktiekurserna. En svagare euro har hjälpt till att förbättra vinstmarginaler, med ytterligare draghjälp från ökad andel tjänster med låg rörlig kostnad och lägre kostnader för energi, arbetskraft, basmetaller, och skatter.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings