Extrema småbolag lyfter Stockholmsbörsen

2015 verkar bli tredje året i rad som småbolagsfonder utvecklas bättre än de som ligger nära index och främst köper storbolagens aktier. Men den extrema kursuppgången för många småbolag ger ofta högt värderade aktier, med vinster som har svårt att komma ikapp.

Jonas Lindmark 2015-11-12 | 16:09
Facebook Twitter LinkedIn

Årets vinnare på Stockholmsbörsen är alla småbolag. I toppen på listan med avkastning hittills 2015 fram till 11 november finns FX International, Fingerprint, Powercell, Sensys, Net Gaming, Cell Impact och Aerocrine. Alla dessa aktier har i år inklusive utdelningar stigit mer än 400 procent. Bäst bland storbolagen, på plats 132 av 876 svenska börsnoterade aktier, är SCA med en kursuppgång på 51 procent.


Bland de allra sämsta aktierna är också småbolagens dominans total: Seabird, Exeotech, Pilum, Dolphin, Mavshack, Farstad, Electromagnetic och Eurocine har alla rasat mer än 80 procent sedan årsskiftet. Alla dessa har ett börsvärde under 1 miljard kronor. Sämst bland storbolagen, på plats 184 från botten, är Teliasonera med en aktiekurs som backat 11 procent.


Det är logiskt att de aktiekurser som rör sig mest extremt är i små börsbolag, för ett litet företag är ofta väldigt beroende av en enda produkt eller en enda kundgrupp. Stora börsbolag har nästan alltid inbyggd riskspridning tack vare att de säljer många olika produkter och tjänster, normalt dessutom i mer än en världsdel.


Olika vinnare


Men det är inte självklart vilken typ av börsbolag som i genomsnitt kommer att ge aktieägarna bäst avkastning. Under slutet av 1990-talet var de största börsbolagen vinnare och vanliga argument då var att framgången för bjässarna skulle vara uthållig för att det är mer lönsamt att ha störst marknadsandel och därmed ofta lägst produktionskostnader, samt att förvaltarna skulle bli allt mer intresserade av aktier med stor omsättning och därmed hög likviditet.


De senaste femton åren har verkligheten varit annorlunda. Aktier i småbolag har varit vinnare, dels för att vinstutvecklingen i små bolag ofta varit bättre, dels därför att småbolagens vinster värderats upp. Fler investerare verkar ha lyssnat på argument som att det är lättare för små börsföretag att växa och att nya innovationer oftare utvecklas av små uppstickare. Vad världens investerare kommer att prioritera framöver är svårt att veta.


Småbolag tar större risk


Ett starkt argument tycker jag dock är att de flesta småbolag tar större finansiell risk och att de normalt är mer okända, medan många investerare lockas av trygghet och kända varumärken, så aktier i småbolag borde uthålligt vara lite lägre värderade och därmed i snitt ge lite högre avkastning.


Dock verkar det inte stämma just nu att aktier i småbolag har lägre värdering. Tvärtom är till exempel p/e-talen i snitt enligt Morningstar Direct bara hälften så höga (både historisk snitt de senaste fem åren och baserat på prognoser för 2016) hos de svenska börsföretag som har börsvärden över 100 miljarder kronor, jämfört med de som ligger under denna gräns. En förklaring är att de fyra storbankerna anses ha tveksamma framtidsutsikter och därför är lågt värderade, men även de flesta andra storbolag har lägre p/e än snittet bland medelstora och små börsbolag. En annan är att ett fåtal börsbolag med extrema framtidsförväntningar drar upp snittet bland de mindre börsbolagen.


Men även bortsett från extremvärden så verkar aktier i små och medelstora börsbolag inte längre vara billigare. När aktiekursen är 30-40 gånger nuvarande vinst krävs hög vinsttillväxt, så vinsterna har svårt att komma ikapp. Och då finns som jag ser det inget uthålligt argument kvar för att småbolagsfonder ska ge högre avkastning framöver. Värt att notera är också att i USA försvann fördelen för småbolag redan för 5 år sedan, där är det istället aktiefonder som enbart investerar i storbolag som varit vinnare under de senaste årens branta börsuppgång.


Minska risktagandet


En nackdel med småbolagsfonder som särskilt märks vid långsiktigt sparande är att årsavgifterna är högre, särskilt jämfört med de billiga indexfonder som främst köper storbolag. Fondsparare med mycket pengar placerat i småbolagsfonder och lång spartid kvar bör fundera på att öka andelen billiga aktiefonder. Börsuppgången har också gjort att risken på Stockholmsbörsen har ökat, så sparare med kort återstående spartid har ett starkt argument att nu minska risktagandet.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar