Större risk i småbolagsfonder

Trots fler innehav lyckas en större andel småbolagsfonder klart bättre än konkurrenterna. Förklaringen är främst större osäkerhet, enbart aktier i riktigt små svenska börsbolag har hittills 2016 stigit mer än 60 procent eller fallit mer än 30 procent.

Jonas Lindmark 2016-10-06 | 13:00
Facebook Twitter LinkedIn

Det är som vanligt stor skillnad mellan olika småbolagsfonders avkastning. Bäst hittills i år har Humle Småbolagsfond lyckats, men 20 procent värdeökning från årsskiftet fram till 5 oktober. Sämst är Enter Småbolagsfond som bara segat sig upp 3 procent. Det finns en tydlig klunga med mellan 8 och 12 procent avkastning, men hälften av småbolagsfonderna ligger utanför.


I den större kategorin Sverigefonder (som innehåller de fonder som investerar mer i svenska storbolag än i småbolag) är spridningen mellan bäst och sämst klart mindre. Swedbank Robur Export har stigit 11 procent hittills i år, medan Skandia Världsnaturfonden har backat 1 procent. Dessutom är bara 38 procent av storbolagsfonderna utanför deras klunga, mellan 4 och 8 procent avkastning.


En viktig förklaring till mindre spridning är att 20 Sverigefonder är indexfonder. De är alla med i klungan, deras avkastning hittills 2016 varierar bara mellan 4,3 och 6,6 procent. Fast även bland de aktivt förvaltade storbolagsfonderna är spridningen mindre.


Fler innehav


Ändå har småbolagsfonderna fler innehav (i snitt 54 olika aktier, jämfört med 38 bland storbolagsfonderna) och mindre andel investerat i de tio största innehaven (42% jämfört med 54% bland storbolagsfonderna). Betydligt större andel storbolagsfonder har under 30 innehav. Större antal innehav bidrar även till att småbolagsfonderna har färre innehav som utgör mer än 5 procent av fondförmögenheten. Större spridning borde ge bättre riskspridning och bidra till att småbolagsfondernas avkastning oftare hamnar nära kategorins medelvärde.


Men fler innehav räcker alltså inte och en förklaring är att förvaltarna av småbolagsfonder har fler udda innehav. En jämförelse av tio storbolagsfonder med hjälp av Morningstars verktyg X-Ray visar att de till stor del har samma största innehav som en indexfond. Några undantag finns, som Handelsbanken Sverige Selektiv. Men även Didner & Gerge Aktiefond som uppenbart är aktivt förvaltad med bara 26 aktieinnehav har stora innehav i alla fem av de mest populära svenska börsbolagen (Hennes & Mauritz, Nordea, Swedbank, SEB och Volvo).


Småbolagsfonderna har mycket större spridning i sina största innehav. Relativt stora ”småbolag” som Trelleborg, Beijer, Husqvarna, Securitas och Nibe finns bara med i ungefär hälften av småbolagsfonderna, men saknas i övriga. Ändå kan de breda Sverigefonderna investera i alla svenska börsbolag, medan småbolagsfonderna är mer begränsade eftersom de måste undvika de börsbolag som har störst börsvärde.


Orsaken till större skillnad i avkastning är kanske delvis också att en större andel småbolagsfonder har liten fondförmögenhet. En tredjedel ligger under 1 miljard kronor, vilket ger fler aktier att välja på eftersom fondlagen säger att fondbolag inte får bli så stora ägare att de får ett väsentligt inflytande över ett börsbolag (mer om detta i ”Svårt vara aktiv när fonderna blir för stora”, länk ovan till höger).


Större osäkerhet


Men den främsta orsaken är nog att det är större skillnad i värdeutveckling hos småbolag, med fler aktier som utvecklas riktigt bra eller riktigt dåligt. En tiondel av Stockholmsbörsens bolag har ett börsvärde över 22 miljarder, men när aktierna sorteras i Morningstar Direct efter avkastning hittills i år så kommer det första av dessa stora börsbolag (Sweco som stigit 57%) på plats 87. Samma sak med de aktier som har utvecklats allra sämst hittills i år, det första stora bolaget (Getinge som backat 25%) kommer på plats 103 från botten. Enbart aktier i riktigt små börsbolag har hittills 2016 stigit mer än 60 procent eller fallit mer än 30 procent.


Förklaringen är alltså främst att det helt enkelt är större osäkerhet i småbolag. Deras aktiekurser svänger mer och därmed uppstår större skillnad i avkastning mellan olika småbolagsfonder. Trots bättre riskspridning, tack vare fler innehav och färre stora innehav, så ger småbolagsfonder mer risk.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar