Starkare dollar gynnar storbolag

Småbolagsfonder som placerar i Sverige har i snitt backat 3 procent de senaste tre månaderna, medan en ren storbolagsfond som Avanza Zero samtidigt har stigit 4 procent. En förklaring är att dollarn har stigit 10 procent. Även storbolagen har dock halkat efter världsindex, vilket verkar orättvist.

Jonas Lindmark 2016-12-07 | 18:08
Facebook Twitter LinkedIn

USA-dollarn har under 2016 stigit från 8,30 till 9,10 kronor och hela den uppgången har skett de senaste tre månaderna. En effekt är att ur amerikanskt perspektiv så har aktiemarknaderna i Europa haft en svag utveckling. Det gäller även svenska aktier, MSCI Sweden index räknat i dollar har backat 4 procent mellan 6 september och 6 december.


En annan effekt verkar vara att aktier i svenska småbolag i snitt har utvecklats mycket sämre än storbolagens aktier. Småbolagsfonder som investerar i Sverige har i snitt backat 3 procent de senaste tre månaderna och flera har tappat mer än 5 procent. Samtidigt har Avanza Zero som enbart investerar i de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen stigit 4 procent. Och Prior Nilsson Sverige Aktiv har tack vare övervikt i exportföretag som Volvo, Sandvik och SKF stigit hela 7 procent.


Ett trendbrott verkar därmed ha skett för aktier i svenska småbolag. Fram till för tre månader sedan så hade småbolagsfonderna stadigt utvecklats bättre än vanliga Sverigefonder i flera år. Sett över de senaste fem åren är det fortfarande enbart småbolagsfonder bland vinnarna, deras avkastning sedan 6 december 2011 är i snitt 21 procent per år, medan Avanza Zero under 5-årsperioden har stigit 13 procent per år. Den branta värdeökningen fram till september gör att orsaken till nedgången sedan dess även kan vara vinsthemtagning. Om många investerare tycker att värderingen verkar hög så räcker det med att en mindre grupp väljer att sälja för att sänka aktiekurserna.


Andra förklaringar


Exportföretag som SSAB (+42 procent de senaste tre månaderna), Boliden (+34%), SKF (+19%), Sandvik (+18%) och Atlas Copco (+13%) är som sagt vinnare bland Stockholmsbörsens storbolag. Men det finns även andra förklaringar än den starkare dollarn till uppvärderingen av storbolag. Ett tydligt exempel är att även de fyra storbankerna är vinnare, deras aktier har alla stigit mer än 10 procent under hösten. Ett annat exempel är att fastighetsbolagen har backat ovanligt kraftigt, Länsförsäkringars Fastighetsfond har backat 12 procent de senaste tre månaderna och därmed tappat hälften av årets värdeökning.


Ett annat trendbrott är att Stockholmsbörsen under hösten har börjat utvecklas lite bättre än Europaindex, efter att ha följts åt nära sedan våren 2013. Det kan bero på att svenska kronan har tappat en del även jämfört med euron under hösten. En annan förklaring kan vara att politiska problem i södra Europa, som folkomröstningen i Italien om en ny författning, inte berör svenska börsföretag lika mycket.


Sverige starkare


Fast den stora skillnaden i avkastning under 2016 finns mellan Europa och resten av världen. Under åren fram till 2010 verkade företagen på Stockholmsbörsen värderas mer baserat på den exponering mot tillväxtmarknader som de ger, än som en del av Europa. Men efter svag börsutveckling på tillväxtmarknaderna de senaste fem åren verkar Sverige i högre grad ses som en del av Europa. Detta är inte helt rättvist, för både svensk ekonomi och svenska företag är generellt starkare än konkurrenterna längre söderut. Å andra sidan är Stockholmsbörsen högre värderad.


Men att under 2016 nedvärdera svenska aktier relativt världsindex för att övriga delar av Europa har problem verkar inte rättvist, vilket talar för att det nu är ett bra tillfälle att öka andelen svenska aktier.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar