Stor spridning i värdering bland läkemedelsaktier

Läkemedelsfonderna är på en rimlig nivå enligt Morningstar analytiker, eftersom de största läkemedelstillverkarnas aktiekurser ofta är strax under fair value. Men spridningen är stor, särskilt bland småbolagen.

Jonas Lindmark 2017-05-11 | 11:57
Facebook Twitter LinkedIn

Med över hundra aktieanalytiker är Morningstar världens största oberoende leverantör av fundamental aktievärdering. Sju av analytikerna täcker sjukvårdsbolag och har tillsammans bestämt vilket "fair value" som är motiverat för aktierna i 130 börsbolag. En summering av deras analyser ger därför en bra bild av hur köpvärda läkemedelsfonder är just nu.


Nyckeltalet p/fv (price/fair value) är i snitt 1,04 ovägt för alla 130 aktier baserat på aktiekurserna 10 maj och ”fair value” enligt senaste analys. En slumpvis vald aktie bland de 130 är alltså i snitt 4 procent övervärderad.


De största sjukvårdsbolagens aktiekurser är just nu ofta strax under Morningstar "fair value". De tio med störst börsvärde, som därmed ofta är största innehav i fonderna, kostar i snitt bara 0,97 och är alltså något undervärderade.


Tillverkare lågt värderade


Under 2016 föll läkemedelsfonderna tillbaka under första kvartalet, efter brant uppgång fram till mitten av 2015. Särskilt aktier i bioteknikbolag föll tvärt. Men därefter har de återhämtat sig och branschfondernas värdeökning de senaste tolv månaderna är i snitt 20 procent. Samtidigt har dock nyckeltalet p/fv i branschen bara stigit från i snitt 0,97 till gårdagens 1,04. Mellanskillnaden beror dels på återinvesterade vinster som har höjt sjukvårdsföretagens marknadsvärde, dels på förbättrade framtidsutsikter.


Intressant är om det går att hitta grupper av aktier som avviker kraftigt. En sådan tydlig avvikelse är att läkemedelstillverkarna ofta är lågt värderade. Bland de tio största (som alla har ett börsvärde över 800 miljarder kronor) är det bara ettan Johnson & Johnson som just nu har aktiekurs över ”fair value” och i snitt har de femton största tillverkarna av mediciner p/fv 0,90.


Även i gruppen bioteknikbolag, där Morningstar analyserar 30 olika, är värderingen klart under snittet med p/fv 0,92 per 10 maj. Bjässen Amgen har bara p/fv 0,84. De typer av företag som är högst värderade inom hälsovård är istället börsbolag inriktade på medicinsk teknik, diagnostik och sjukförsäkringar. Om Morningstar har rätt så är detta en fördel för de svenska läkemedelsfonderna, som främst investerar i bioteknik och läkemedelstillverkning.


Medelstora dyrare


Bland de småbolag som Morningstar har analyserat är värderingen mätt som p/fv just nu 0,97 i snitt, men spridningen är större än bland de största börsbolagen. Högst värderade just nu är istället de medelstora börsbolagen i läkemedelsbranschen, som i snitt har p/fv 1,09 per 10 maj.


Ungefär hälften av de företag i branschen som Morningstar analyserar hör hemma i USA. De är något högre värderade än snittet med p/fv 1,06. Men skillnaden jämfört med andra delar av världen är inte så stor som man skulle kunna tro, där är snittet 1,02, vilket är ett tecken på att aktiemarknaden har blivit mer global och tar mindre hänsyn till hemland vid prissättningen.


Totalt sett bland 130 börsföretag är spridningen i p/fv ändå stor. Nio ligger över 1,4 och är alltså enligt Morningstar uppenbart övervärderade. Sex har p/fv under 0,7 och har alltså enligt Morningstars analytiker en rejäl marginal för oväntade dåliga nyheter. Det tydligaste gemensamma draget för de billigaste aktierna är att börsbolagen är bland de minsta som Morningstar analyserar, men det finns som sagt även en större andel högt värderade småbolag. Dessutom finns rimligen en tendens hos aktieanalytiker att välja att fokusera på börsföretag som aktiemarknaden ser ut att ha missat, vilket gör att värderingen av småbolag totalt sett kan antas vara högre.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar