8 sorters Sverigefonder

I media diskuteras Sverigefonder ofta som om de alla deltar i samma tävling, eftersom de investerar på samma aktiemarknad. Men baserat på vilka aktier förvaltarna får köpa finns idag åtta sorter.

Jonas Lindmark 2017-11-09 | 15:29
Facebook Twitter LinkedIn

Sverigefonder behandlas ofta som om de alla tävlar med varandra på lika villkor. Men bland 137 aktiefonder som främst köper aktier noterade på Stockholmsbörsen och som rapporterar sina innehav till Morningstar finns åtta tydliga grupper. De skiljer sig åt både genom vilka aktier förvaltaren kan köpa och vilket mål förvaltaren har:

 

Micro Cap (8 st) – är fonder som främst köper aktier i små börsbolag med låg likviditet, genomsnittligt börsvärde är under 5 miljarder kronor och många innehav har ett börsvärde under 1 miljard. Tre har ”Micro” i sitt namn medan övriga fonder av denna sort inte är lika tydligt begränsade.

 

Småbolag (23 st) – jämför sig nästan alltid med Carnegie Småbolagsindex, som innehåller företag med börsvärde under 1 procent av hela Stockholmsbörsen. Dessutom brukar deras placeringsbestämmelser tillåta att de behåller innehav även om aktiekursen stiger så att börsvärdet blir mer än 1 procent. Därmed är de största innehaven i denna fondkategori ofta ganska stora företag med börsvärde kring 40 miljarder kronor.

 

Likaviktade (2 st) – finns bara två Sverigefonder, som jämför sig med OMX likaviktade index med 50 aktier från Stockholmsbörsen: Danske Invest Sverige Fokus och Enter Select Pro. Fördelen är att förvaltaren inte behöver bry sig om att deras konkurrenter främst investerar i de största börsbolagen H&M, Nordea och Volvo. Istället ger alla aktier samma möjlighet att hjälpa förvaltaren att överträffa index avkastning.

 

Flexibla (19 st) – har normalt ganska litet förvaltat kapital totalt hos fondföretaget och förvaltningen begränsas därför inte lika mycket av fondlagens regler om att fonder inte får ha ett ”väsentligt inflytande över ledningen av ett företag”. Det jämförelseindex som förvaltaren försöker slå täcker hela börsen, men fonden kan ha stora innehav i betydligt mindre börsbolag än storbankernas förvaltare. Därför har deras portföljer bolagsstorlek "Medel" i Morningstar Style Box (finns under "Innehav" i fondsökningen). Dessutom är antalet innehav i dessa fonder oftast lågt.

 

Special (4 st) – har någon speciell begränsning som inte är kopplad till en bransch. Inriktningen beskrivs i fondens namn: Aktiespararna Direktavkastning, Spiltan Dalarna, Spiltan Småland och Swedbank Robur Export.

 

Storbolag (58 st) – är den största gruppen Sverigefonder och tillhör främst de stora bankerna och stora försäkringsbolagen. När ett fondföretag sammanlagt sköter ett väldigt stort kapital investerat i svenska aktier, över 100 miljarder kronor, gör fondlagens regler om begränsat ägarinflytande att de bara kan ha stora innehav i de största börsbolagen.

 

Index (18 st) – är passivt förvaltade fonder där fondens kapital är fördelat baserat på börsföretagens marknadsvärde. De flesta följer ett heltäckande index där alla börsföretag på Stockholmsbörsen ingår och placerar mest i det största börsbolaget, Nordea. Om aktiekursen för ett visst börsbolag stiger kraftigt kommer andelen i indexfonden automatiskt att stiga lika mycket, så förvaltaren behöver främst göra affärer om kunderna sätter in eller tar ut pengar. Då sprids pengarna med samma fördelning som i index.

 

S30 (5 st) – är indexfonder som följer OMXS30 och därmed enbart köper de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Detta ger extra god likviditet och låga kostnader för förvaltningen, men riskspridningen blir sämre. De senaste fem åren har deras avkastning dessutom varit klart lägre än i de breda indexfonderna, vilket beror på att småbolagens aktier nästan varje år i snitt haft starkare värdeutveckling.


Xfondkategorier Xsverigefonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings