Envisa uttag ur Rysslandsfonderna

Svenska fondsparare fortsätter att ta ut stora belopp ur Rysslandsfonderna, sammanlagt 1384 miljoner kronor netto under årets första elva månader. Detta trots att de i år stigit i snitt 6 procent, klart mer än de flesta andra högriskfonder.

Jonas Lindmark 2018-12-13 | 14:26
Facebook Twitter LinkedIn

Rysslandsfonderna har utvecklats klart bättre än snittet bland tillväxtmarknader under 2018. I snitt har Rysslandsfonderna i år stigit 6 procent fram till 12 december, medan övriga fonder i bred kategori Tillväxtmarknader i snitt backat 5 procent.


Stora uttag


Men trots betydligt bättre värdeutveckling så har svenska fondsparare fortsatt att ta ut pengar ur Rysslandsfonderna. Under årets första elva månader har 1384 miljoner kronor netto tagits ut. 4,7 miljarder brutto sattes in, men uttagen brutto var 6,1 miljarder. Nettoutflödet är 9 procent av det sammanlagda svenska fondsparandet i Rysslandsfonder vid årets början, som var 16 miljarder kronor enligt månadsstatistiken från Fondbolagens Förening.


Fondsparare brukar normalt reagera positivt på stigande andelskurser och investera mer pengar. Det syntes tydligt under 2016 då Rysslandsfonderna steg i snitt 67 procent och 4,9 miljarder netto sattes in. Likaså vände nettoflödet till ännu större utflöde under 2017, då andelskurserna föll tillbaka under första halvåret och 7,1 miljarder netto togs ut.


Det finns andra kategorier fonder som 2018 haft ännu större utflöden sett som andel av sparandet. 17 procent netto av det svenska sparandet vid årets början har i år lämnat Indienfonderna, 15 procent har lämnat Kinafonderna och 10 procent av fondsparandet har lämnat Europafonderna. Men total sett har bara 0,9 procent av sparandet i aktiefonder tagits ut netto, vilket beror på att intresset har ökat att spara i bland annat globalfonder och USA-fonder.


Fallande oljepriser


En förklaring till att fondsparare i år inte valt Rysslandsfonderna trots relativt bra värdeutveckling skulle kunna vara att uppgången relativt andra tillväxtmarknader kom först nyligen. Det var främst under andra halvan av september som försprånget uppstod, men då hade de flesta övriga typer av aktiefonder passerat en topp i värdeutvecklingen och den allmänna nedgången har fortsatt under hösten. Kanske är det därför som utflödet ur Rysslandsfonder tvärtom har ökat under oktober och november. 229 miljoner kronor netto togs ut förra månaden.


Detta ser ut att hänga ihop med att oljepriserna passerade en topp i början på oktober. De senaste två månaderna har priset på ett fat Brent fallit tillbaka från över 80 dollar till under 60 dollar, strax under nivån vid årets början. Detta har inte så stor direkt effekt på de ryska börsföretagens vinster, eftersom nästan allt överskott försvinner i skatt. Men indirekt är höga oljepriser avgörande för att den ryska staten ska kunna stimulera ekonomin.


En annan tänkbar förklaring är att andra typer av nyheter påverkat fondspararnas framtidstro, till exempel upptrappningen av konflikten mellan Ukraina och Ryssland kring det av ryska trupper ockuperade Krim. I över 20 år har Moskvabörsen varit ovanligt känslig för negativa politiska nyheter och investerarna har rimligen därför vant sig vid att det inte lönar sig att försöka gå emot trenden när aktiekurserna faller.


Xrysslandsfonder Xrisk

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar