Genmäle från Pia Nilsson

Fondbolagens Förenings VD Pia Nilsson har skickat in ett genmäle, som svar på veckans analys "Tro inte på storbankernas lobbyister".

Jonas Lindmark 2005-04-28 | 14:08
Facebook Twitter LinkedIn
Genmäle

Rättvisa jämförelser av fonder i PPM

Jonas Lindmark anklagade den 27 april på Morningstars hemsida Fondbolagens Förening för att vara storbankernas lobbyister. Vi ser allvarligt på en sådan anklagelse. Föreningen består av 31 medlemmar, både svenska och utländska, stora och små fondbolag på den svenska marknaden. Föreningens ambition är alltid att ta tillvara hela branschens intressen och utgå från att nöjda fondsparare är vägen till framgång.

Jonas Lindmarks påhopp är föranlett av ett pressmeddelande från Fondbolagens Förening om att PPM i sina tabeller med jämförelser över fonders avkastning inte tar hä

nsyn till rabatter på fondavgifter. En sådan information skulle enligt Jonas Lindmark gynna stora fondbolag. Eftersom rabatten är progressiv så har den större betydelse för fonder som är stora hos PPM, vilket inte är detsamma som att det är de största fondbolagens fonder. Även mindre fondbolag har fonder som är stora i PPM-systemet. Jonas Lindmark blandar i sitt resonemang ihop stora och små fonder med stora och små fondbolag.

Jonas Lindmark antyder också att föreningen har ett dolt motiv, vilket skulle vara att minska rabatterna i PPM. Detta är inte sant. Tvärtom önskar vi att det tydligare ska framgå att en hög rabatt har betydelse för fondavkastningen och därmed för den framtida pensionen. Framför allt önskar föreningen att premiepensionsspararna ska få en bra information om fondernas utveckling och kunna jämföra fonder på ett rättvist sätt. Föreningen är en stark anhängare av det fria valet i premiepensionssystemet och är mån om att valfriheten för pensionsspararna värnas.


Pia Nilsson
VD Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar