FI varnar Kaupthing

Förvaltaren av Kaupthing Bas (som då hette Aragon Sverige) undvek att värdera ned Airsonett under tre år och fondens största andelsägare sålde dagen innan nedvärderingen. Bland annat därför varnar Finansinspektionen i dag Kaupthing Fonder.

Jonas Lindmark 2005-10-26 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn
Kaupthing Fonder har fram till september 2003 brustit i värderingen av ett onoterat innehav och behandlat andelsägarna olika. Finansinspektionen (FI) är starkt kritisk och skriver i en sammanfattning att "dessa brister tillsammans visar att fondbolaget är olämplig att utöva den verksamhet som fondbolaget har tillstånd för." Men enligt beslutet från FI som blev offentligt i dag är det tillräckligt att meddela fondbolaget en varning.

Kaupthing har värderat ett onoterat innehav – Airsonett – i fonderna Kaupthing Bas och Kaupthing Småbolag (som då hette Aragon Sverige och Aragon Småbolag) till anskaffningsvärdet från oktober 2000 till september 2003. Under samma period sjönk övriga börskurser kraftigt. Fondbolaget tvingades slutligen att skriva ner värdet på det onoterade innehavet m

ed 96 procent, vilket påverkade fondandelsvärdet för de berörda fonderna med cirka 4 procent. Fondandelsägare har därför köpt och sålt andelar i fonden till ett potentiellt felaktigt pris.

Störste ägaren sålde dagen före

Fondbolaget har enligt FI även behandlat fondandelsägarna olika, vilket strider mot lagen, genom att låta ett försäkringsbolag som var fondens största andelsägare (17 av 46 miljoner kronor i Aragon Sverige) träda ur fonden dagen före den 96-procentiga nedskrivningen trots att fondbolaget insåg att fonden var felvärderad vid tillfället. Följden blev att de andelsägare som var kvar fick bära hela nedgången. Fondernas förvaltare utsågs dessutom till styrelseledamot i Airsonett i juni 2003, och lämnade sin anställning hos Kaupthing den 23 oktober 2003.

Finansinspektionens beslut är offentligt från i dag och finns på FI:s hemsida. Beslutet är på elva sidor och innehåller en mängd intressanta detaljer (länk ovan till höger).

Den isländska banken Kaupthing köpte JP Nordiska hösten 2002 och med i köpet följde bland annat Aragon Fonder. Fonderna bytte namn från Aragon till Kaupthing den 1 oktober 2003.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings