Morningstar rekommenderar inte PPM-rådgivare

Vid några tillfällen har jag fått frågor om ”PPM-rådgivare” och i vilken utsträckning Morningstar samarbetar med dessa.

George Sallfeldt 2009-10-21 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Eftersom det finns en viss risk för missuppfattningar i det här sammanhanget kände jag att det var viktigt med ett klargörande. Morningstar utför endast beräkningstjänster till ”PPM-rådgivare”. Detta innebär att vi beräknar utvecklingen av deras portföljer samt sammanställer fondlistor och jämförelseindex.


Morningstars intäkter kommer i huvudsak från annonsering, försäljning av fonddata, beräkningar eller tekniska lösningar (till exempel webbsidor med fondinformation) som vi levererar till aktörer inom fondbranschen i Sverige. På så sätt har vi möjlighet att gratis förse dig, och andra sparare, med oberoende och jämförbar fondinformation via www.morningstar.se.


Men det är viktigt att påpeka att Morningstar som bolag inte rekommenderar allmänheten några av de aktörer, fonder eller andra sparprodukter som finns på marknaden. Däremot har vi en självständig redaktör – Jonas Lindmark – som är ansvarig för Morningstars sajt, där han skriver artiklar med kommentarer om utvecklingen samt diskuterar vilken utveckling som är mest trolig i framtiden.


Vår målsättning är att ge spararna data och funktioner med vilka ni själva kan göra relevanta jämförelser samt förhoppningsvis underlätta era placeringsbeslut.


Det bästa sättet för oss att vidareutveckla Morningstar är att ha en aktiv dialog med er som är investerare och sparare. Därför tar jag alltid tacksamt emot era synpunkter och frågor.


George Sallfeldt
VD

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

George Sallfeldt  CEO Morningstar Sweden 2001-2018

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar