Morningstars PPM-test upphör

Efter drygt 15 år slutar jag att ge konkreta råd om PPM-valet. Avkastningen har i snitt varit dubbelt så hög som världsindex, 6 jämfört med 3 procent per år. Men de senaste tre åren har portföljerna inte hängt med uppåt.

Jonas Lindmark 2016-01-21 | 11:22
Facebook Twitter LinkedIn

För att inte riskera att skada andra delar av Morningstars verksamhet tog vi i förrgår bort Morningstar PPM-test från sajten, där läsare har kunnat svara på några frågor och få förslag på en av sex olika portföljer. Fast jag kommer att fortsätta berätta om hur min egen premiepension är placerat och den senaste uppdateringen gjorde jag idag (”Dags för AP7 igen i min PPM-portfölj”, länk ovan till höger).


Bakgrunden är att Morningstar Investment Management (MIM) är en snabbväxande del av koncernen, som förvaltar fondportföljer. Ännu så länge har MIM inga kunder i Sverige. Men att i den svenska redaktionella verksamheten göra något som kan ses som jämförbart ger ändå risk för missförstånd som skulle kunna skada Morningstars möjligheter i framtiden.


Bra 15 år


Däremot är det inte dåliga resultat som ligger bakom beslutet. Visserligen har de sex portföljerna inte hängt med världsindex eller icke-väljarna hos AP7 under den branta uppgången de senaste tre kalenderåren. Men som tabellen nedan visar har de tre aktiva portföljerna lyckats rejält mycket bättre totalt sett.


Framgången gäller särskilt portfölj 6 (aktiv, hög risk)som i snitt har stigit 10 procent per år de senaste femton kalenderåren, jämfört med 3 procent per år för MSCI världsindex inklusive utdelningar (som hela tiden varit mitt mål att överträffa) och 6 procent för Sjunde AP-fonden (Premiesparfonden fram till 11 maj 2010 och därefter AP7 Aktiefond). Och snittet under femton år för de sex portföljerna är drygt 6 procent avkastning per år, dubbelt så bra som världsindex.Avkastning hos portföljerna i Morningstars PPM-test
% per år 1.
passiv
låg
risk
2.
passiv
mellan
risk
3.
passiv
hög
risk
4.
aktiv
låg
risk
5.
aktiv
mellan
risk
6.
aktiv
hög
risk
Snitt MSCI
World
index
AP7
2001 2,5 -5,6 -3,7 -0,9 -1,1 1,1 -1,3 -7,5 -10,5
2002 -22,1 -34,3 -31,8 -14,8 -20,6 -15,0 -23,1 -33,5 -27,0
2003 14,4 16,7 17,8 21,7 30,4 43,3 24,1 9,9 18,7
2004 10,9 8,5 7,9 7,7 9,1 8,5 8,8 6,0 10,1
2005 20,1 35,9 34,8 17,0 22,5 31,5 27,0 31,1 25,1
2006 6,6 5,0 5,3 1,5 1,9 1,7 3,7 3,2 10,5
2007 4,9 4,0 4,1 2,2 2,5 2,0 3,3 2,8 4,7
2008 -15,9 -28,4 -30,1 -6,7 -8,9 -11,3 -16,9 -29,2 -36,2
2009 21,8 27,7 30,7 38,7 46,9 50,7 36,1 21,3 35,1
2010 5,8 7,1 8,8 3,9 6,3 7,7 6,6 4,8 13,2
2011 -2,3 -5,5 -7,7 -0,4 -6,4 -7,5 -4,9 -4,0 -11,5
2012 11,2 10,6 12,8 11,5 14,4 14,5 12,5 9,9 18,5
2013 22,5 23,7 24,3 14,0 22,3 20,3 21,2 25,1 34,0
2014 12,6 21,9 23,1 11,9 15,9 19,0 17,4 27,9 31,1
2015 3,8 6,2 5,6 3,8 4,4 3,8 4,6 6,8 6,6
Snitt 5,7 4,4 5,0 6,7 8,1 9,9 6,6 3,3 5,9
Risk 12,2 18,5 18,7 12,3 16,3 18,4 16,1 17,9 20,7


Dessutom har risktagandet i alla portföljer varit lägre än hos Sjunde AP-fonden (standardavvikelsen hos årsavkastningarna syns på nedersta raden i tabellen). Framgången beror nästan helt på att jag valde låg andel aktier innan de två stora börsrasen 2001-2002 och 2008 samt ökade till hög andel aktier nära alla bottnar i börsutvecklingen.


Notera också att världsindex räknas utan kostnader. Genomsnittet för faktiska globalfonder (Morningstars fondindex för kategori ”Global, mix bolag”) är bara 1,7 procent värdeökning i snitt under femton år. Fondindex för alla breda aktiefonder (även USA-fonder, Europafonder och tillväxtmarknadsfonder) har stigit i snitt 2,8 procent per år från fredag 29 december 2000 till 31 december 2015. Fondindex för alla aktiefonder som säljs i Sverige har utvecklats ytterligare lite bättre, i snitt plus 3,9 procent per år.


PPM-rabatterna påverkar också det faktiska resultatet. Alla avkastningar i tabellen ovan är beräknade utan hänsyn till att PPM-spararna får tillbaka en del av avgifterna varje år, vilket gör att avkastningarna (utom världsindex) i praktiken blir lite högre. Men fondindex räknas också baserat på fondernas faktiska avkastningar och därmed är jämförelsen rättvis och mina portföljer har utvecklats betydligt bättre än aktiefonder i genomsnitt.


Mycket annat som mer allmänt är tänkvärt vid utvärdering av förvaltning syns i tabellen ovan. Till exempel har den klart bästa portföljen, nummer 6, varit allra sämst två år (2007 och 2015) och bara bäst tre år (2003, 2009 och 2012). Det visar hur mycket det är värt att undvika de största rasen och pricka rätt under de bästa åren. Och trots att AP7 lyckats bättre under åtta av femton år så har min snittavkastning varit 4 %-enheter per år bättre, för mina egna PPM-pengar har ända sedan starten hösten 2000 hela tiden varit placerade enligt portfölj 6. Den kommer jag som sagt att fortsätta redovisa.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar