Vinnarna i Morningstar Fund Awards 2017

Här är de svenska vinnarna av utmärkelsen Morningstar Fund Awards, de bästa fonderna i sex kategorier och bästa fondföretagen i Sverige.

Jonas Lindmark 2017-03-13 | 13:52
Facebook Twitter LinkedIn

Idag har Morningstar delat ut priser till fonder och fondföretag vid en lunch på Nalen i Stockholm. Baserat på fondernas resultat jämfört med konkurrenterna de senaste fem åren har vi utsett vinnare i sex kategorier, samt överlämnat tre pokaler till de mest framgångsrika fondföretagen.


Bästa Sverigefond: Cliens Sverige Fokus

”Med hjälp av en koncentrerad portfölj och framgångsrika val av svenska storbolag har Cliens Sverige Fokus stadigt varit i den bästa tredjedelen av Sverigefonder de senaste fyra åren.”


Bästa småbolagsfond: Humle Småbolag

”Bäst i sin kategori under 2016, men framför allt har Humle Småbolagsfond en tydligt positiv trend i avkastningen relativt konkurrenterna de senaste fem åren.”


Bästa Nordenfond: Nordea Småbolag Norden

”Ett stort antal innehav fortsätter att ge bra riskspridning, men ökad andel innehav med hög exponering mot marknaden har givit fin utväxling de senaste två åren och lyft Nordea Småbolagsfond Norden till högsta Morningstar Rating.”


Bästa globalfond: Evli Global

”Evli Global har med lägre risk än snittet i sin kategori inte bara lyckats nå en av de högsta avkastningarna de senaste 5 åren bland globalfonder som säljs i Sverige, utan även stigit mer än snittet i sin kategori sex år i rad.”


Bästa blandfond: Nordea Stratega 70

”Morningstar Fund Awards belönar överavkastning kombinerat med lågt risktagande och Nordea Stratega 70 är en blandfond som stadigt överträffat snittet bland konkurrenterna de senaste sex åren.”


Bästa företagsobligationsfond: Safe Play

”Ända sedan starten för sex år sedan har Safe Play varje år tillhört den bästa tredjedelen i sin kategori. Riskspridningen är dessutom bra och kompenserar delvis en högre ränterisk.”


Best Equity House: Fidelity

”Stabil framgång tidigare år, kombinerat med att hälften av Fidelitys aktiefonder de senaste fem åren har haft ett risktagande klart under snittet i respektive kategori, ger ännu en seger.”


Best Fixed Income House: Öhman

”Strålande långsiktiga resultat i förvaltningen av företagsobligationer och realräntepapper ligger bakom Öhmans seger bland räntefonder inriktade på värdepapper i svenska kronor.”


Best Multi-Asset House: Fidelity

”De senaste tre åren har Fidelitys obligationsfonder, särskilt de med högt risktagande, i snitt lyckats väldigt bra jämfört med konkurrenterna. Detta tillsammans med aktiefondernas framgång tidigare år ger den högsta snittnivån bland de stora fondföretagen i Sverige.”

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings