Åtta dåliga kvartal

En ny kommentar: Nordamerika.

Jonas Lindmark 2002-08-02 | 14:22
Facebook Twitter LinkedIn
En revidering av de senaste två årens BNP-statistik samt preliminära siffror för första kvartalet offentliggjordes i Washington den 31 juli. Resultatet är en betydligt dystrare bild av tillväxten i USA.

De senaste åtta kvartalen har den ekonomiska tillväxten i USA i snitt varit 1,0 procent per år, jämfört med ett snitt på 4,3 procent de föregående två åren. Vid första påseendet var tillväxten enligt de reviderade siffrorna relativt hög kring årsskiftet (2,7 procent sista kvartalet 2001 och 5,0 procent första kvartalet i år), men förklaringen till dessa ökningar var till stor del att minskningen av företagens lager inte var lika stor som tidigare (minskningar av lager ger lägre BNP) samt en onormalt varm vinter.

Negativa effekter i flera led

Åtta dåliga kvartal med en liten topp kring årsskiftet, det talar inte för att USA:s ekonomi snabbt återvänder till hög tillväxt. Istället är det tydligt att de minskade IT-investeringarna efter att Nasdaq-bubblan sprack våren 2000 har givit USA en allvarlig chock som fått följdverkningar i hela ekonomin.

Ett bra exempel är det senaste årets serien redovisningsskandaler där Enron var det första stora fallet och Worldcom det senaste. Dessa skandaler har negativa effekter i flera led. Den direkta effekten är att investerarna även tvivlar på andra börsföretags redovisade vinster, men dessutom verkar de flesta experter vara överens om att även de börsföretag som har haft en hederlig redovisning troligen kommer att strama åt sina regler, särskilt som hårdare lagstiftning riktad mot företagsledningarna är på gång. Resultatet är lägre redovisade vinster och därmed på papperet högre värderade aktier.

De negativa effekterna har ytterligare ett led, nämligen att de börsföretag som stramar åt sina regler och därför redovisar lägre vinster i många fall kommer att fatta beslut om nya besparingsprogram för att motverka vinstnedgången. Och i de flesta fall betyder det troligen avskedanden och högre arbetslöshet. Risken är att de följande leden hos de negativa effekterna blir att högre arbetslöshet ger minskat förtroende hos de amerikanska konsumenterna, som ger minskad konsumtion och en ny konjunkturnedgång – den W-kurva som pessimisterna har varnat för.

Högre värderade

Positivt ur investerarsynpunkt är samtidigt att aktiekurserna har fallit så kraftigt de senaste månaderna. Den som köper USA-fonder i dag kan glädja sig åt att aktiekurserna är på samma nivå som för fyra år sedan. Fast USA-aktier är troligen fortfarande högre värderade än genomsnittet i resten av världen.

+ Världens största och starkaste ekonomi
+ Rekordlåga korta räntor
– ”Motor” saknas för ökad tillväxt
– Högre värderade aktier än i Europa


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar