Stort exportberoende missgynnar Asien

En ny kommentar: Asien.

Jonas Lindmark 2002-08-13 | 12:49
Facebook Twitter LinkedIn
Sedan bottennoteringen för världsindex den 23 juli har en återhämtning skett som omfattar flertalet länder och branscher. Ett undantag är Asien, där aktiebörserna har fortsatt ned under augusti. Regionens beroende av export till USA är troligen förklaringen.

Den 31 juli offentliggjordes preliminär statistik som visar att tillväxten i USA försvagats kraftigt under andra kvartalet, ned från 5,0 till1,1 procent (omräknat i årstakt). Samtidigt reviderades statistiken två år bakåt, vilket innebär att BNP i USA föll de tre första kvartalen förra året. Allt färre tror nu på en snabb ökning av den ekonomiska aktiviteten under hösten, vilket är dåliga nyheter för alla de företag i Asien som lever på export till USA.

Dessutom finns kvardröjande effekter av den kraftiga nedgången för både börserna i New York och dollarn under våren. Den tydligaste är att exportföretagen i Asien, precis som i Sverige, påverkas negativt av den fallande dollarkursen, eftersom de får mindre betalt för all försäljning där priset är bestämt i dollar. En annan är att världens aktier allt mer värderas jämfört med andra aktier i samma bransch, så när aktiekurserna faller i USA, då dras övriga aktier med.

Stärkt motståndskraft

Samtidigt har återkommande kriser stärkt regionens motståndskraft. Beroendet av utlandslån och höga vinstmarginaler i IT-sektorn har minskat, medan den inhemska konsumtionen har ökat. Och jämfört med tidigare kriser, främst hösten 1997 och sommaren 1998 då asiatiska aktier föll betydligt mer än världsindex, visar också börserna i Asien nu en mycket större stabilitet. Ett skäl till det kan vara ett stort och växande eget sparande, som har minskat beroendet av utländska investerare och som innebär stabilare aktiekurser eftersom inhemska investerare passar på att köpa när aktiekurserna går ned.

Fast riskerna är fortfarande stora. Fondspararna har flera gånger de senaste tio åren råkat ut för fallande Asienbörser på grund av dolda svagheter hos börsföretagen och brist på politiskt handlingskraft att genomdriva ekonomiska reformer. Kvarstående problem är höga transaktionskostnader, sämre information och större risk för affärer med närstående som missgynnar utländska investerare.

+ Kan återvända till hög tillväxt
+ Aktierna fortfarande lägre värderade
– Lång USA-recession slår hårt
– Viktiga reformer har uteblivit


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings